• OBJAVLJENO: 23.07.2021.
Potpisani ugovori o izvođenju radova na nastavku modernizacije regionalne ceste R-448a Osanica-Ilovača-Prača
Cilj Vlade – u potpunosti prekriti asfaltnom podlogom ovu značajnu putnu komunikaciju

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i predstavnici firmi  Okac“d.o.o. i „Goraždeputevi“ d.o.o. potpisali su danas ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R-448a Osanica-Ilovača-Prača, na dionicama Brzača-Goršić polje i Pijesak-Ilovača.

Potpisavanju ugovora prisustvovali su ministar za privredu Mensad Arnaut i v.d. direktorica Direkcije za ceste Sanela Avdibegović.

Riječ je o  veoma značajnim ugovorima čija je vrijednost veća od 600.000 KM, a radovi podrazumijevaju ugradnju tampona, asfaltne podloge i izradu bankina na pomenutim dionicama u dužini od tri kilometra. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće,  radi se o nastavku aktivnosti započetih u protekloj godini koje imaju za cilj asfaltiranje kompletne ove putne komunkacije, kao i stvaranje pretpostavki za kvalitetnije putne komunikacije na prostoru BPK Goražde.

„U skladu sa Planom i Programom Direkcije za ceste BPK Goražde i u ovoj godini planirali smo značajna finansijska sredstva i ona će biti u približno istom iznosu kao što su bila i u 2020. godini. Podsjećanja radi, u toku 2020. godine za rekonstrukciju i investiciono održavanje regionalnih puteva potrošili smo oko 1.400.000 KM. Cilj Vlade je spojiti putnu komunikaciju od Osanice do Prače asfaltnom podlogom, što mislim da nećemo moći završiti u toku 2021. godine,  međutim intencija je da u kontinuitetu završimo taj dio posla. To je stav Ministarstva za privredu i Direkcije za ceste BPK Goražde, a potpisivanjem ugovora mi i praktično pokazujemo da ono što smo obećali to i realiziramo“-nakon potpisivanja ugovora kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.