• OBJAVLJENO: 26.07.2021.
Zasjedala Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Razmatrani materijali za 19.redovnu sjednicu Skupštine BPK Goražde

Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 18. redovnoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je materijale za 19. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrajući  nacrt  Zakona o  zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Komisija je donijela zaključak kojim se predlaže  Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da utvrdi  Nacrt  Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputi ga na javnu raspravu. Javnu raspravu u roku od 60 dana u Gradu Goražde te općinama Foča i Pale u FBiH sprovest će Kantonalna uprava za civilnu zaštitu i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatran je nacrt  Zakona o  robnim rezervama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te donesen zaključak kojim se predlaže Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da utvrdi  nacrt  zakona  i uputi ga na javnu raspravu, koju će u roku od 60 dana u Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH  i Općini Pale u FBiH sprovesti Direkcija robnih rezervi i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici Komisija je razmatrala i Prijedlog Odluke o organizacijama kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, te donijela zaključak kojim se predlaže Skupštini da donese ovu odluku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.