• OBJAVLJENO: 29.07.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 95 .redovnu sjednicu
Odobrena isplata studentskih stipendija

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 95.redovnoj sjednici održanoj danas usvojila je  Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2021-2022.godine.

Novi dvogodišnji program pripremilo je i Vladi na usvajanje uputilo kantonalno Koordinaciono tijelo zaduženo za praćenje Protokola o postupanju nadležnih institucija/ustanova i nevladinog sektora u pružanju pomoći, zaštite i zbrinjavanja žrtava seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, potpisanog s ciljem sistemskog rješavanja problema nasilja u porodici i uočenih potreba za uspostavljanjem harmoniziranog i strateškog pristupa ovom pitanju.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja  o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2021/2022.godinu i dala saglasnost za formiranje odjeljenja s manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje. U skladu s tim, data je i saglasnost na Plan rasporeda zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji nemaju normu ili ostaju bez dijela norme ili u potpunosti ostaju bez poslova i radnih zadataka, koje je resorno ministarstvo potpisalo sa direktorima osnovnih i srednjih škola i predsjednicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Uz izraženu zabrinutost zbog tendencije smanjenja broja učenika, a time i potrebe za angažovanjem nastavnog osoblja, posebno u ruralnim područjima našeg Kantona, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da posebnu pažnju posveti ovom pitanju i sačini sveobuhvatnu, dugoročnu analizu stanja i potreba školskih ustanova, s prijedlogom mjera za njegovo što optimalnije rješavanje.

Po skraćenom postupku, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o dopunama i izmjenama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada BPK Goražde.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za 2020.godinu.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prvih šest mjeseci ove godine. Prema riječima resornog ministra, stanje bezbjednosti na području našeg Kantona u razmatranom periodu bilo je zadovoljavajuće, a odnosu na isti period prošle godine, karakteriše ga smanjenje broja krivičnih djela i prekršaja, te povećanje broja saobraćajnih nesreća.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o aktivnostima dodjele koncesija. Obzirom da je u proteklom periodu postojala stagnacija u ovoj oblasti a finansijski efekti od dodijeljenih koncesija nezadovoljavajući, Vlada je zadužila resorno ministarstvo i privremenu Komisiju za koncesije da pristupe postupcima i procedurama za dodjelu koncesija, sa akcentom na realizaciju podnesenih samoinicijativnih ponuda i normativno uređenje te da u okviru zakonskih ovlaštenja raspišu javne konkurse i pozive za dodjelu drugih konesija, s ciljem korištenja prirodnih bogatstava i ostvarivanja prihoda u ovoj oblasti.

Ministru za privredu Vlada je odobrila zaključenje Ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji Uhota brdo-Mravinjac sa BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde u svrhu instaliranja TK (telekomunikacione) opreme i zakupa dijela antenskog stuba za smještaj GSM antena.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje dva ugovora  sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde u iznosima od po 145. 600  KM koji se odnose na izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448 Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica- Rorovi i R 448 Osanica-Ilovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići.

Za isplatu treće i četvrte rate, od ukupno sedam studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2020/2021.godinu odobrena su sredstva u iznosu od 50.540 KM.

Općini Foča u Federaciji BiH Vlada je sa ekonomskog koda -Tekući transferi drugim nivoima vlasti odobrila sredstva u iznosu od 40.200 KM, za sufinansiranje projekta „SEELLS 2019-2023- Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije“, kojeg ova općina realizuje u partnerstvu sa švicarskim Caritasom i Vladom BPK Goražde.

Odobreni su i tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec maj i juni , kao i novčana sredstva za rad udruženja boračkih populacija za juni ove godine.

Do kraja današnje sjednice, Vlada je razmatrala dopise i odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.