• OBJAVLJENO: 20.10.2011.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 31.redovnu sjednicu
Razmatran prijedlog projekata za sufinansiranje iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde današnju 31.redovnu sjednicu posvetila je razmatranju prijedloga potencijalnih projekata za sufinansiranje iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH.

Ministarstvo za privredu koje je bilo nosilac aktivnosti na izradi ovog prijedloga dostavilo je Vladi listu potencijalnih projekata u formi Plana razvojnog programa kantona za period 2011-2012.godina. U prijedlogu projekata su uvršteni i novi projekti koji su u skladu sa Zaključkom Vlade BPK-a planirani u Programu razvoja do 2014.godine. Premda je ova lista detaljno razmatrana, Vlada BPK-a još nije donijela konačan prijedlog. Dogovoreno je da se u idućoj sedmici obave konsultacije sa općinama u sastavu Kantona te razmotre i njihovi prijedlozi. Cilj i namjera Vlade je da što kvalitetnija lista prijedloga potencijalnih projekata za sufinansiranje iz kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH dođe pred Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona na razmatranje i konačno usvajanje.

Biće neophodno, naglašeno je danas, da i Ministarstvo finansija u izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a za 2011.godinu stvori finansijske preduslove za početak njihove realizacije u ovoj godini , te da se što prije pristupi izradi nacrta Buždeta BPK-a za 2012. i DOB-a, gdje će se nastaviti kontinuitet finansiranja projekata koji budu dogovoreni.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost premijeru BPK-a da zaključi ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i djelimičnoj rekonstrukciji regionalnog puta R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Jabuka-Kriva Draga, sa privrednim društvom „Goraždeputevi“, čija je ukupna vrijednost 189.917 KM.

Usvojene su takođe i Izmjene Plana i programa rada Direkcije za ceste za ovu godinu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.