• OBJAVLJENO: 13.09.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 36 .vanrednu sjednicu
Data saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 36.vanrednoj sjednici dala je saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH.

Kao što je poznato, naš Kanton je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Vlade Federacije za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-kantoni-sredstva iz arnažmana s MMF-om, dobio 4.152.192,00 KM, a sredstva će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i u skupštinsku proceduru, u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine BPK Goražde, uputila Informaciju Javnog preduzeća Autoceste Federacije FBiH u vezi sa realizacijom projekta „Probijanje glavne i srevisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“. U informaciji koja će se naći na sutrašnjem skupštinskom zasjedanju, Autoceste Federacije BiH navele su dosadašnje aktivnosti na izgradnji ovog tunela kao i izjašnjenje o načinu završetka ovog projekta.

Vlada je takođe razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Informaciju o stanju sa pandemijom COVID-a 19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojoj se osim Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Federacije, sa prijedlogom naredbi i mjera Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, nalaze detaljni izvještaji javnih zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona, zaključno za 12.septembrom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.