• OBJAVLJENO: 20.10.2011.
Sastanak sa predstavnicama Home and Hope for children

 

Premijer BPK Goražde Emir Frašto, ministrica za obrazovanje nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović i stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu u resornom ministarstvu Muhamed Hadžić sastali su se danas sa predstavnicama nevladine organizacije Hope and Homes for Children (HHC) direktoricom Jasnom Hodžić i projekt menadžerom Aleksandrom Babić-Golubović.

Na sastanku, kojem je prisustvovala i v.d. direktora kantonalnog Centra za socijalni rad Minka Fejzić, razgovarano je o dosada provedenim aktivnostima ove organizacije na području našeg kantona. Razgovarano je, takođe, o planiranim aktivnostima do kraja 2011. godine koje se odnose na razvoj i promociju alternativnih, vaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja s akcentom jačanja prevencije razdvajanja djece i roditelja, razvoja hraniteljstva, te jačanja kapaciteta institucija sistema socijalne i dječije zaštite na području kantona.

Na sastanku su prezentirane i aktivnosti na izradi „Akcionog plana za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006– 2016 “ za period 2012 – 2013 godina.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.