• OBJAVLJENO: 24.01.2006.
U povodu Odluke o generalnom štrajku prosvjetnih radnika
Oglasilo se Ministarstvo obrazovanja i pozvalo sindikat na saradnju!

Gimnazijabig

Nezadovoljan položajem prosvjetnih radnika i odnosom Vlade BPK-a Goražde prema ovom pitanju, Kantonalni odbor samostalnog sindikata srednjeg obrazovanja BPK-a Goražde donio je 20.01.2006.godine Odluku o stupanju u generalni štrajk usposlenika svih srednjih škola BPK-a Goražde koji je planiran za 30.januar 2006. godine.

Tim povodom, oglasilo se Minisitarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde koje je 23.01.2006. godine objavilo slijedeću

Informaciju za javnost

„Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta smatra da su zahtjevi prosvjetnih radnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za poboljšanjem njihovog lošeg statusa opravdani, ali izražava i svoje neslaganje sa donesenom Odlukom kantonalnog Odbora samostalnog sindikata srednjeg obrazovanja BPK-a Goražde o stupanju u generalni štrajk uposlenika svih srednjih škola BPK-a Goražde, planiranim za 30.januar 2006.godine.

Tim više, što je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 143.redovnoj sjednici od 17.01.2006. godine , između ostalih, usvojila uredbu o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama, kojom je plaće i ostale nadoknade kantonalnih budžetskih korisnika uskladila sa općim kolektivnim ugovorom.

Prema ovoj uredbi, uposlenici u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja razvrstani su u 11 platnih razreda i za svaki platni razred utvrđeni su koeficijenti za plaću u vrijednostima od 2 za prvi platni razred, do 1 za jedanaesti platni razred. Za profesore i nastavnike za koje je nastavnim planom i programom predviđen VII stepen stručne spreme, utvrđena su četiri platna razreda sa koeficijentima od 1,70 do 1,90, u zavisnosti od godina staža provedenih u obrazovanju.

Napominjemo da su svi ovi koeficijenti za plaće, kako za srednju tako i za visoku stručnu spremu, usklađeni sa koeficijentima plaća državnih službenika i namještenika u Kantonu, pa nije na mjestu izjava plasirana u medijima da su plaće uposlenika u kantonalnim organima uprave veće od plaća prosvjetnih radnika.

Osnovica za plaću prema donesenim uredbama je 308,00 KM, a nadoknada za topli obrok 5,2 KM po jednom radnom danu. Svi korisnici kantonalnog budžeta, u skladu sa ovim ugovorom, imaće i nadoknadu za godišnji odmor u iznosu od 270,00 KM. Sva ova usklađivanja, koja će dovesti do povećanja plaća i ostalih nadoknada u odnosu na ranije godine, opteretiće Budžet BPK-a Goražde sa dodatnih milion i 200.000 konvertibilnih maraka.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, uz svo uvažavanje zahtjeva prosvjetnih radnika, nema pravo da daje obećanja o povećavanju njihovih plaća za 20% u situaciji kad još nije usvojen federalni budžet i kad nije donesen Zakon o javnim prihodima na federalnom nivou, prema kome se utvrđuju i izdvajanja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Ovo ministarstvo je i do sada pokazalo svoju spremnost za razgovore i pregovore sa sindikatima obrazovanja i nema razloga da se ovi pregovori i dalje ne nastave uz obostrano uvažavanje i razumijevanje. Isto tako, smatramo da sindikalne organizacije, pa tako ni sindikat obrazovanja, nemaju pravo da eksplicitno utiču ko će se nalaziti u pregovaračkom timu ili na čelu komisija koje svojim rješenjem imenuje Vlada BPK-a Goražde, pa odbijanje sindikata da učestvuje u radu ovih komisija zbog ljudi koji im se ne sviđaju, nema osnova.

Očekujemo da će kantonalni Odbor samostalnog sindikata srednjeg obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imati razumijevanja za sve navedene okolnosti, te da ćemo zajednički doći do rješenja prihvatljivih za sve prosvjetne radnike, odnosno za sve one koji učestvuju u raspodjeli kantonalnog budžeta.“ – stoji u informaciji za javnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.