• OBJAVLJENO: 29.10.2021.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktorica Misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID BiH
Potpisan Memorandum o razumijevanju

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i direktorica Misije Američke agencije  za međunarodni razvoj  u Bosni i Hercegovini (USAID BiH) Courtney Chubb potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju s ciljem realizacije projekta E-uprave na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon potpisivanja dokumenta, smatra se da će Vlada našeg kantona  i  USAID zajednički raditi na strateškom i operativnom nivou kako bi se proširio uticaj i povećala efikasnost programa s ciljem postizanja boljeg rezultata razvoja.

Američka agencija za međunarodni razvoj u BIH (USAID BiH) kroz projekat E-uprave pruža podršku Bosni i Hercegovini s ciljem usklađivanja zakonodavnog i regulatornog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom kao i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima.

Da bi se podstakla odgovornost i transparentnost, realizacija projekta E-uprave pružit će podršku nadležnim institucijama u uspostavi integrisanih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u BiH, a koje uključuju i module za unaprijeđenje sistema javnih nabavki u BiH.

Kako je ovom prilikom istaknula premijerka BPK Aida Obuća, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovaj projekat smatra veoma značajnim korakom u procesu uspostave E-uprave kako u  našem kantonu, tako i u državi BiH.

„Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za centralizovane javne nabavke kroz primjenu informacionog sistema je samo jedan segment u sistemu E-uprave, a čiji je cilj uspostava efikasnog odgovornog i transparentnog sistema javnih nabavki. Naša namjera i cilj je da ovim projektom unaprijedimo sistem javnih nabavki i učinimo ga efikasnim i krajnje transparentnim. S naše strane, učinit ćemo sve da se ovaj Projekat u potpunosti realizuje i u tom smislu ćemo sa predstavnicima USAIDA-a aktivno surađivati, te osigurati tehničke i kadrovske kapaitete za realizaciju“- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ona se zahvalila USAID-u na dosadašnjoj saradnji i realizaciji niz projekata u BiH i BPK Goražde, vjerujući da će se ta saradnja nastaviti i proširiti i na druge segmente E-uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.