• OBJAVLJENO: 07.02.2006.
Delagacija EUPM-a posjetila Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Pozitivne ocjene za rad lokalne policije!

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči sastao se 06.02.2006. godine sa delegacijom EUPM-a, koju je predvodio novi šef EUPM-a u Goraždu, gospođa Nikoleta Kristati, a u delegaciji su bile njene kolege, pravni i politički savjetnici EUPM-a iz Sarajeva.
Ova posjeta organizovana s ciljem upoznavanja novog šefa EUPM-a u Goraždu sa novim Premijerom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i imala je informativni karakter. Pored razmjene lijepih želja za što uspješniji rad i saradnju EUPM-a sa ovim kantonom, Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, upoznao je visoke dužnosnike EUPM-a sa aktuelnom situacijom u kantonu, sa posebnim osvrtom na poboljšanje uslova rada policije i njihovog standarda, koji kako je naglašeno, nikad nije bio u podređenom položaju u odnosu na državne službenike, već je dijelio istu sudbinu sa ostalim budžetskim korisnicima.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u proteklom periodu, prema riječima Premijera Uručija, u skladu sa svojim mogućnostima izdvojila je određen dio budžetskih sredstava za opremanje policije i poboljšanje njihovog standarda, a takav trend nastaviće se i u narednom periodu.
Ocjenjujući dosadašnji rad lokalne policije jako pozitivnim, novi šef EUPM-a gospođa Nikoleta Kristati, ukazala je na novu ulogu EUPM-a u drugoj fazi svog boravka na području BiH i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji će biti usmjeren na opremanje policije i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te naglasila da će EUPM u svojoj novoj misiji biti od velike pomoći, kako Bosni i Hercegovini, tako i Evropskoj Uniji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.