• OBJAVLJENO: 22.11.2021.
Predstavnici institucija, ustanova i nevladinih organizacija koje rade s djecom na području BPK Goražde
Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u BPK Goražde

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u BPK Goražde potpisali su danas predstavnici institucija i ustanova kao i nevladinih organizacija koje rade s djecom na području našeg kantona.

Dokument precizno definiše postupke djelovanje svih potpisnika u sistemu zaštite djeteta, a kreiran je u okviru projekta jačanje loklanih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u BiH kojeg implementira World Vision u BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ te Udruženjem „Kali Sara“. Veliki doprinos dao je i Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima BPK Goražde.

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde  zasniva se na međunarodnim i domaćim standardima u oblasti zaštite prava djece, uključujući pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja. Protokol također doprinosi implementaciji preporuka međunarodnih tijela u oblasti ljudskih prava, prije svega, Komiteta UN za prava djeteta, Ekspertne grupe Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) i State Department-a, koje su Bosni i Hercegovini upućene u pogledu ostvarivanja prava djece odnosno, unaprjeđenja stanja u oblasti trgovine ljudima u našoj zemlji.

Cilj protokola je prevencija svakog oblika nasilja nad djecom, povezivanje institucija u sistem zaštite ali i da se svakom djetetu koje je u visokom riziku ili je već žrtva obezbijedi adekvatna zaštita. Utemeljen je na međunarodnim konvencijama i preporukama međunarodnih tijela, kao i na okvirnoj Strategiji za suzbijanje  trgovine ljudima u BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.