• OBJAVLJENO: 26.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 110. redovnu sjednicu
JU Zavod za javno zdravstvo određena za vođenje baze podataka osoba koje su vakcionisane, testirane ili prebolovale COVID – 19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te imenovan koordinator u vezi izrade VTP potvrda i COVID potvrda za međunarodna putovanja

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 110. redovnoj sjednici odobrila je utrošak sredstava za „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2021.godinu“ utvrđenih u budžetu Ministarstva za privredu, na ekonomskom kodu –Subvencije za razvoj poduzetništva i obrta. Glavni cilj ovog programa u vrijednosti od 150.000 KM je pružanje pomoći za unaprjeđenje postojećeg obrta, sufinansiranje niskoakumulativnih djelatnosti i starih zanata, kao i sufinansiranje srodnih djelatnosti obrtu(trgovina i ugostiteljstvo) s ciljem očuvanja djelatnosti i poboljšanja uslova poslovanja.

Ministarstvu za privredu- Kantonalnoj upravi za šumarstvo BPK-a Goražde odobren je i Program podsticaja za šumarstvo za 2021.godinu u iznosu od 30.000 KM. Ovim programom se, kako je istaknuto, sufinansiraju projekti koji omogućavaju očuvanje prirode, zaštitu okoliša, razvoj urbanih sredina kroz održivo gospodarenje šumama te povećanje površina pod šumama putem njege šumskih zasada i uklanjanja divljih deponija iz šuma i šumskog zemljišta.

Vlada je usvojila i Odluku o isplati novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda– Tekući transferi nižim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 98.700 KM. Na osnovu ovog programa, za  projekte Grada Goražde : „Uređenje gradskih i prigradskih prostora-mikrolokalitet Rasadnik i „Uređenje izletišta Gubavica“ izdvojit će se sredstva u iznosu 55.700 KM, odnosno 30.000 KM, a za unaprjeđenje rada Općinskog katastra nekretnina općini Pale u FBiH 13.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojeni su izvještaji o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za devet mjeseci tekuće godine.

Svojim zaključkom, Vlada je odredila JU Zavod za javno zdravstvo za vođenje baze podataka osoba koje su vakcionisane, testirane ili prebolovale COVID – 19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te imenovala Nedima Čengića, uposlenika Zavoda, za koordinatora u vezi izrade VTP potvrde (vakcinisani/a, testiran/a, prebolovao/a), kao i na izradi COVID potvrda za međunarodna putovanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je Ministarstvu za privredu plaćanje fakture u iznosu 181.174 KM privrednom društu „Šuma plan“ d.o.o Banja Luka za izvršenu uslugu izrade Šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK-a Goražde, a 5.265 KM privrednom društvu „Wald projekt d.o.o.Bosanska Krupa za izvršeni nadzor nad njenom izradom.

Za ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala jagodičastog voća (kupina, jagoda i kontejnerska jagoda) registriranoj poljoprivrednoj zadrugi „VIP DRINA“ iz Ustikoline odobreno je 10.000 KM.

Vlada je odobrila da se s njenog ekonomskog koda- Tekući transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 10.000 KM sufinansira projekt Grada Goražde „Obezbjeđenje goriva za adekvatno zagrijavanje JU Sportski centar Goražde“, a sa ekonomskog koda –Tekući transferi neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama Medžlisu Islamske zajednice – džematima Prača i Hrenovica izdvojeno je 1.000 KM za nabavku peleta za zagrijavanje prostorija džamija u ovim džematima.

Uprava policije MUP-a BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade za nabavku stalnih sredstava; kancelarijske, fotografske i policijske opreme u iznosu od 21.520 KM, a Direkcija robnih rezervi da izvrši nabavku 4.800 litara lož ulja za robne rezerve.

Vlada je na današnjoj sjednici razriješila člana Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i dala saglanost ministru privrede da raspiše javni oglas za imenovanje novog člana Skupštine ovog preduzeća.

Imenovana je takođe i  stručna Komisija za kontrolu utroška sredstava i praćenje realizacije projekta „ Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik“-I faza kao i načina ulaganja sredstava sve dok se ne ne opravdaju uložena novčana sredstva do visine odobrenih sredstava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.