• OBJAVLJENO: 06.12.2021.
U radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde boravio Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
Identificirana bitna pitanja za naš Kanton koja se kroz delegatski rad i ovlaštenja mogu realizirati u okviru Doma naroda parlamenta FBiH

S ciljem unaprjeđenja saradnje i jačanja komunikacije, te identifikacija pitanja koja se kroz delegatski rad i ovlaštenja mogu realizirati u okvirima nadležnosti u Domu naroda Parlamenta FBiH,  u radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde danas je boravio Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine i premijerkom BPK Goražde Aidom Sirbubalo i  Aidom Obuća te delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona, Senadom Čeljom i Edimom Fejzićem, između ostalog, razgovarano je o aktivnostima čija implementacija bi u konačnici dovela do pravednije raspodjele javnih prihoda u FBiH.

„Razgovarali smo o novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji je u parlamentarnoj proceduri i ukoliko on bude usvojen onako kako smo mi kao predlagači tražili, po nekim fiskalnim procjenama, BPK Goražde bi trebao na godišnjem nivou dobiti nekoliko miliona konvertibilnih maraka više sa nivoa FBiH. Također, razgovarano je i o infrastrukturnim projektima koji bi doprinijeli boljoj i kvalitetnijoj putnoj uvezanosti Goražda sa ostatkom BiH, misleći na izgradnju Tunela „Hranjen“ što je od životnog značaja za stanovnike ovog kantona te drugim pitanjima kao što je osamostaljivanje Kazneno – popravnog zavoda u Ustikolini, što je prema procjeni institucija vlasti u BPK Goražde neophodno“-kazao je Duvnjak.

Da je jako bitna podrška delegata iz Doma naroda Parlamenta FBiH našem kantonu potvrđuje i premijerka BPK Goražde Aida Obuća, posebno kada je riječ o finansijskoj podršci bez koje naš kanton ne bi mogao isfinansirati osnovne ustavne nadležnosti.

„Ovom prilikom inicirali smo da se i u toku 2022.godine planiraju sredstva za BPK Goražde kako bismo u biti mogli izvršavati one ustavne nadležnosti koje su u skladu sa Ustavom nametnute kantonima. Također, razgovarali smo i o Izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda ističući činjenicu da ni mi sa svoje strane nismo bili zadovoljni postojećim zakonskim rješenjem i da smo dali podršku njegovim izmjenama, kako bi se došlo do pravednijeg zakona kada su u pitanju svi kantoni“-ovom prilikom istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Dodala je, da je pitanje izgradnje Tunela „Hranjen“ jedno od najbitnijih pitanja za BPK Goražde s čim su se složili i ostali učesnici sastanka, a zajednički zaključak je da nikada ne treba dovesti u pitanje realizaciju ovog kapitalnog projekta, jer on je od značaja za sve stanovnike u BiH i u njegovu realizaciju ne treba sumnjati.

„Nama je bitno da se taj projekat nastavi i u konačnici završi kako bi se poboljšali uslovi života na području našeg kantona, uslovi rada naših privrednih subjekata te privukle nove investicije, jer prvo i osnovno pitanje svih privrednih subjekata koji se odluče doći u BPK Goražde jeste pitanje infrastrukture, odnosno kada će biti okončan projekat izgradnje Tunela „Hranjen“-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U narednoj godini, podrška delegata u Domu naroda u Parlamentu FBiH neće izostati ni zdravstvenom sektoru, kao što je to bilo i u 2021.godini, kada je naš kanton po prvi put dobio finansijska sredstva u iznosu od milion KM za nabavku opreme za potrebe naših zdravstvenih ustanova, ali i za saniranje radnijih dugovanja.

U sklopu posjete našem kantonu, u pratnji domaćina, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak posjetio je JZU „Kantonalna bolnica” Goražde kako bi obišao  Hemodijalizni centar čiji rad bi uskoro trebao biti ozvaničen.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.