• OBJAVLJENO: 09.12.2021.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Vlada BPK Goražde opredijeljena je za donošenje jedinstvenog Zakona o državnoj službi i Zakona o namještenicima na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Usvajajući prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom BiH u okviru sveukupne reforme javne uprave koja je upućena u skupštinsku proceduru, Vlada BPK Goražde opredijeljena je za donošenje jedinstvenog Zakona o državnoj službi i Zakona o namještenicima na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema riječima premijerke Bosansko-podrinjakog kantona Goražde Aide Obuće, Federalno ministarstvo pravde pokrenulo je aktivnosti na izradi i donošenju ovog zakonskog rješenja, a trenutno se radi na dobivanju saglasnosti kantona s ciljem donošenja jedinstvenog zakonskog rješenja na nivou FBiH. Donošenjem ove odluke, naš kanton opredijeljen je da podrži reformu javne uprave i nastojat će da u tom cilju podrži donošenje jedinstvenog zakona.
„Ako Skupština BPK Goražde prihvati mišljenje Vlade BPK Goražde, mi bismo kao kanton dali podršku donošenju jedinstvenog Zakona o državnoj službi i Zakona o namještenicima u tijelima organa državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smatram da je donošenje jedinstvenih zakonskih rješenja na nivou FBiH veoma značajno, jer će njihovom primjenom, između ostalog, biti ujednačena prava i obaveze državnih službenika i namještenika u svim kantonima, što do sada nije bilo“-ističe premijerka BPK Goražde.

Podsjetila je na činjenicu da sadašnje zakonsko rješenje omogućava donošenje ovih propisa na nivou kantona, tako da neki od njih na nivou kantona imaju osnovanu i Agenciju za državnu službu. BPK Goražde ovo zakonsko rješenje usvojio je 2018.godine, ali cjelokupan postupak prijema državnih službenika u organe državne službe odvijao se putem Agencije za državnu službu FBiH.

„Smatram da je zaista ovo jedan dobar potez Federalnog ministarstva pravde i da mi trebamo donijeti ovakvu odluku i uputiti u dalju proceduru. Da li će se u konačnici donijeti zakon na federalnom nivou to mi ne znamo, ali se iskreno nadam da će i drugi kantoni imati isto mišljenje kao i naš kanton i da ćemo krenuti u tom pravcu u cilju depolitizacije državne službe“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kako ističe, donošenjem ovog zakona bit će ispunjeno jedno od 14 pitanja iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji iz 2019.godine, kao i Zaključak Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.