• OBJAVLJENO: 16.02.2006.
Forum mladih BPK-a Goražde predstavio svoj Izvještaj i Program rada
Veći angažnam na poboljšanju uslova života mladih!


Forum mladih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je 16.02.2006.godine press konferenciju na kojoj su javnosti predstavljeni Izvještaj o radu Foruma mladih u 2005. godini, kao i Program rada za 2006. godinu.

Nakon uvodne riječi sekretara Foruma mladih BPK-a Goražde Faruka Alikadića, o Izvještaju za 2005. godinu i Programu rada za 2006. godinu govorio je predsjednik Foruma mladih Amer Dragolj, koji je naglasio da je u 2005. godini održano 14 sjednica, na kojima je razmatrano 90 tačaka dnevnog reda.
Najvažnija aktivnost ovog savjetodavnog tijela Vlade BPK-a Goražde po pitanjima mladih u čijem sastavu je 11 članova, je izrada Akcionog plana za mlade BPK-a Goražde, koji predstavlja trogodišnju strategiju kantona s ciljem poboljšanja života mladih. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je ovaj Akcioni plan i obavezala ministarstva na njegovu realizaciju.
U toku 2005. godine Forum mladih BPK-a Goražde realizovao je slijedeće projekte:

  • projekt obilježavanja Nove muslimanske godine;
  • projekt sanacije Centra za kulturu koji je u urađen u saradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i poslan federalnom Ministarstvu za kulturu i sport uz zahtjev sa sufinansiranje;
  • projekt pod nazivom „Sportom protiv droge“, (postavljanje mini košarkaških igrališta ), za što su odobrena novčana sredstva i čija se realizacija očekuje u 2006. godini;

Pored ovih projekata, Forum mladih BPK-a Goražde u 2005. godini bio je aktivan učesnik na svim sastancima vezanim za pitanja mladih, inicirao je formiranje omladinskih organizacija u općinama Foča-Ustikolina i Pale- Prača, organizovao tradicionalni ramazanski iftar za učenike OŠ „Fahro Baščelija“, te organizovao sastanke sa svim omladinskim organizacijama na području BPK-a Goražde.

Za sve urađeno, predsjednik Foruma mladih Amer Dragolj uputio je riječi zahvalnosti članovima ovog Foruma, a posebno Vladi BPK-a Goražde kao partneru, bivšem i sadašnjem Premijeru BPK-a Goražde Salki Obhođašu i Nazifu Uručiju , načelnicima općina u sastavu kantona, kao i svim organizacijama, privrednim subjektima i pojedincima koji su podržali rad Foruma mladih.

Forum mladih BPK-a Goražde trenutno radi na realizaciji projekta „Sportom protiv droge“ koji je ušao u završnu fazu. Prema riječima predsjednika Foruma Amera Dragolja, očekuje se dozvola Općine Goražde za postavljanje koševa na predviđenim lokacijama, nakon čega će biti stvoreni uslovi za implementaciju projekta. Jedna od aktivnosti Foruma mladih je i provođenje ankete među učenicima završnih razreda osnovnih škola s ciljem prikupljanja informacija o tome gdje će nastaviti školovanje, a poslana su i inicijativna pisma na adrese nadležnih za održavanje Sajma zapošljavanja u BPK-a Goražde i osnivanje eko-policije.

U 2006. Forum mladih BPK-a Goražde planirao je realizaciju projekata: „Tinejdžer godine“, Konferenciju o mladima Gornjedrinske regije, manifestaciju pod nazivom „Dani Goražda u gradovima BiH“, aktiviranje saradnje sa svim organizacijama koje se bave pitanjima mladih, te organizovanje edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja.

Sve ovo u dobroj mjeri zavisiće od rasploživih finansijskih sredstava, čiji nedostatak je bio najveći problem u 2005. godini, uz prisutnu nezainteresovanost mladih za rad u Forumu na volonterskoj osnovi.

Uz podršku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i njenih ministarstava koji su i do sada imali razumijevanje za rad Foruma mladih, kao i uz veće angažovanje svih nadležnih struktura, a prvenstveno uz veće uključivanje mladih u sva pitanja koja se njih tiču, članovi Foruma mladih BPK-a Goražde očekuju da će u 2006. godini njihova aktivnost dati prave rezlultate na poboljšanju uslova za rad i život mladih na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.