• OBJAVLJENO: 20.12.2021.
Svečani sastanak Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Prezentovan dosadašnji rad i dugo najavljivano stavljanje u funkciju „Sigurnog stana“, čiji ključevi su ovom prilikom uručeni premijerki BPK Goražde

Svečani sastanak Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, održan je danas u Sali Skupštine BPK Goražde

Na sastanku je  prezentovan dosadašnji rad i dugo najavljivano stavljanje u funkciju „Sigurnog stana“, čiji ključevi su ovom prilikom  uručeni premijerki BPK Goražde  Aidi Obuća .

U svom obraćanju ona je naglasila da se upravo na preporuku ovog tijela dugo tragalo za stambenom jedinicom koja bi bila ustupljena žrtvama nasilja u porodici.

„ Zbog nedostatka te stambene jedinice žrtve nasilja su morale napuštati naš kanton i tražiti sigurni smještaj van BPK. Mi smo skupa sa Centrom za socijalni rad, Ministarstvom za socijalnu politiku BPK kao i Gender centrom FBiH  i OSCE-om našli jednu lokaciju i imenovali koordinatora, UŽ „SEKA“  i nakon izvjesnog vremena opremili tu stambenu jedinicu koja  se može ponuditi žrtvama nasilja u porodici. Moramo kontinuirano raditi na prevenciji ove pojave kako bismo imali sretne porodice i kako ne bismo imali mnogo potrebe za ovom stambenom jedinicom, ali ovom prilikom poručujem onima koji trpe nasilje u porodici da imaju mjesto gdje će moći pronaći utočište, kako bi se mogli zaštititi od nasilnika“ – kazala je premijerka BPK Goražde.  

U Udruženju žena „SEKA ističu da je obezbjeđenje sigurnog stana jedan od koraka koje je napravilo Koordinaciono tijelo.  

„ Siguran stan će biti na raspolaganju žrtvama nasilja na određeno vrijeme odnosno tri do šest mjeseci, kada se žrtva u ponoć obrati institucijama za pomoć, da se ima gdje smjestiti, jer često žene žrtve nasilja  ne žele napustiti Goražde zbog svoje socijalne mreže, djece koja idu u školu, tako da ne žele ići u sigurne kuće, zbog čega je ovo izuzetno značajno jer će biti konačno adekvatno zbrinute i zaštićene u BPK. Preostaje da se uradi set mjera koje će te žene ekonomski osnažiti i dati im socijalnu i ekonomsku sigurnost „ – kazala je predsjednica UŽ „SEKA“ Esma Drkenda.    

Podršku aktivnostima Koorodinacionog tijela pružaju OSCE i Gender centar  Vlade Federacije BiH čiji predstavnici su prisustvovali svečanom sastanku. Savjetnica Gender centra FBiH Lejla Hodović  naglasila je da je zahvaljujući zajedničkom zalaganju vlada FBiH i BPK i prije svega partnerica iz udruženja SEKA, nakon 20 godina obezbijeđen sigurni smještaj za sve žrtve nasilja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

„ Zajedničkim radom i naporom, sigurna sam da će sada žrtve i njihova djeca imati priliku i dobiti adekvatnu zaštitu da se osnaže i eventualno postanu konkurentni na tržištu rada, što nam je i sušinski cilj. Da bismo unaprijedili ljudska prava, dolazimo do tačke ekonomskog prosperiteta države i ovakve aktivnosti u našoj državi više nisu alarmantne već su nužne, jer mi ako govorimo o državi u kojoj  63 posto žena radno aktivnih ne učestvuje na tržištu rada, onda znamo u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo. Naravno, ovo su samo neke od mjera koje ova Vlada zajedno s nama radi, usvojili smo i Gender akcioni plan i u narednom periodu očekujemo da ćemo napraviti i smjernice za seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, unutar institucija, ali i javnih ustanova u BPK“ – istakla je Hodović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.