• OBJAVLJENO: 21.12.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 114. redovnu sjednicu
Utvrđeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2022.godinu kao i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 114. redovnoj sjednici održanoj danas utvrdila je prijedlog Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2022.godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu utvrđen je u iznosu od 43.580.100KM i u odnosu na nacrt, nakon provedenih javnih rasprava i dodatnog usaglašavanja uvećan je za 8,57 posto ili 3.439.250 KM. Povećanje je proizašlo nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta sa revidiranim projekcijama prihoda dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija koje predviđaju povećanje poreznih prihoda i to u dijelu prihoda od indirektnih poreza na dobit i poreza na dohodak te primjedbi i sugestija koje su se odnosile na nacrt Budžeta za 2022.godinu.

Uz sagledavanje sveukupne situacije i prioritetnih potreba i projekata, njegovo usaglašavanje proteklo je u međusobnom razumijevanju svih članova Vlade  a kako je istaknuto, usklađen je sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike te Dokumentom okvirnog budžeta za period 2022-2024.godina.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za  fiskalnu 2022.godinu, njegovim odredbama, između ostalog, definisana je struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz budžeta, kao i prioriteti izvršavanja obaveza.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde, a kako je istaknuto, donošenjem ovih propisa po prvi put uredila bi se pitanja vezana za prava iz radno-pravnog odnosa na području BPK Goražde.

Razlog za donošenje ovih propisa ogleda se u činjenici da je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH  stupio na snagu 2010.godine, uz propisivanje obaveze  kantonima da utvrde Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti kantona u roku od 90 dana.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Plan i Program rada, kao i Finansijski plan za 2022.godinu Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.