• OBJAVLJENO: 21.12.2021.
Zasjedao Kolegij Skupštine BPK Goražde
Utvrđen dnevni red i termin održavanja 22. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 42. redovnoj sjednici održanoj danas utvrdio je dnevni red i termin održavanja 22. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde, a Kolegiju je prisustvovala i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Sjednica će se održati 28. decembra sa početkom 10:00 sati, a na dnevnom redu se pored prijedloga Budžeta  i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2022. godinu,  našao i prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, dnevnim redom, planirano je i razmatranje Prijedloga  Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Prijedlog  Zakona o izmjenama  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji bi se trebao razmatrati po skraćenom postupku.

Na dnevom redu je i Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti  na Finansijski plan i prijedlog Odluka o izvršenju Finansijskog plana JU „Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i  JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2022.godinu te Prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga Strategije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „SPORT KAKAV TREBAMO“,  Informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19) te Informacije o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.