• OBJAVLJENO: 23.12.2021.
Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde i sindikati Policije i Uprave policije danas su počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru o pravima I obavezama uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde
Dogovoreno je da se u što kraćem roku usaglase stavovi i potpiše Sporazum o zajedničkom djelovanju, što je preduvjet za nastavak pregovora, a za što su  Sindikat policije i Sindikat Uprave policije izrazili spremnost

 S ciljem postizanja dogovora u vezi  potpisivanja novog Kolektivnog ugovora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Pregovarački tim Vlade BPK Goražde  održao je danas prvi radni sastanak  sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji djeluju unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije BPK Goražde.

Na sastanku su izneseni stavovi oba sindikata koji bi prema njihovom mišljenju rezultirali poboljšanju uslova rada i materijalnog statusa policijskih službenika i uposlenika u MUP-u, Kako bi se postigao taj cilj,  stav pregovračkog tima Vlade BPK Goražde je potpisivanje Sporazuma oba sindikata o zajedničkom djelovanju.

“ Dogovorili smo da se ponovo sastanemo u što kraćem roku kako bismo potpisali sporazum s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora i usvajanja Zakona o plaćama policijskih službenika. Osnovni zahtjevi sindikata su povećanje obima prava uposlenika Uprave policije  s ciljem poboljšanja materijalnog položaja članstva koje predstavljamo, jer trenutno stanje nije na zadovoljavajućem nivou i nalazimo se na dnu ljestvice u FBiH” – kazao je predsjednik Sindikata Uprave policije BPK Nusret Sipović.

Predstavnici oba sindikata izrazili su  nadu da će Vlada BPK Goražde imati razumijevanja  i pronaći način za poboljšanje materijalnog položaja uposlenika MUP-a . 

U Sindikatu policije BPK Goražde naglašavaju da će primarno tražiti da se prilikom izrade novog kolektivnog ugovora uvrste koeficijenti za policijske službenike. 

“ Policijski službenici imaju najniže plaće i mislim da je vrijeme da se po pitanju materijalnog položaja policijskih službenika, napokon, nešto konkretno i uradi. U svim ostalim kolektivnim ugovorima na nivou FBiH su uvršteni koeficijenti policijskih službenika, a po našem prethodnom kolektivnom ugovoru nažalost nisu bili, ali ćemo sada ići u tom pravcu kako bismo izjednačili plaće policijskih službenika na nivou našeg kantona sa policijskim službenicima na nivou FBiH” – precizirao je predsjednik Sindikata policije BPK Vedad Mašić. 

Ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Armin Mandžo kazao je kako Pregovarački tim i Vlada BPK smatraju da se treba poboljšati radno-pravni status  i uslovi rada svih uposlenika u Ministarstvu unutrašnih poslova.  

“ Pregovarački tim Vlade BPK Goražde, u skladu sa našim budžetom i mogućnostima, pokušat će da zahtjeve sindikata koje upoređuju sa drugim kantonima, koliko toliko, iznesemo do kraja. Glavni cilj sindikata i predstavnika Vlade jeste da i jedna i druga strana budu zadovoljne konačnim ishodom, koji će ići u korist obje strane.  Jasno je da će Vlada podržati stavove sindikata, jer u interesu nam je da uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju maksimalno profesionalne uslove, ali prava iz radnog odnosa” – kazao je ministar  Mandžo. 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.