• OBJAVLJENO: 24.12.2021.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Izvršena uplata finansijskih sredstava na ime socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade za mjesec novembar 2021. godine

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec novembar u iznosu od 73.684,00 KM, a da će danas, 24.12.2021. godine izvršiti uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec novembar 2021. godine koje se odnose na:

– dječiji dodatak u iznosu od 19.111,00 KM,

– stalnu novčanu pomoć u iznosu od 40.630,50 KM,

– žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 130.489,71 KM,

– te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 61.192,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec novembar 2021. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva, u ukupnom iznosu od 325.107,21 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.