• OBJAVLJENO: 17.02.2006.
Potpisan sporazum o osnivanju Ekonomsko – socijalnog vijeća
Obezbijeđeni uslovi za tripartitni socijalni dijalog


Vlada BPK-a Goražde, Udruženje poslodavaca BPK-a i Savez samostalnih sindikata BPK-a potpisali su 17.02.2006. Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Sporazum su u prisustvu Premijera BPK-a Goražde Nazifa Uručija i predstavnika OSCE-a Asima Sarajlića, glavnog koordinatora ovih aktivnosti, potpisali ministar za privredu Ferid Bučo, u ime Vlade kantona, predsjednik Udruženja poslodavaca Hasan Tafro i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BPK-a Goražde Emko Rizvanović .

Ekonomsko –socijalno vijeće broji 6 članova, po 2 od svakog socijalnog partnera, čija je obaveza da u roku od 15 dana imenuju svoje predstavnike u Vijeću, koje bi trebalo da se konstituiše najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu sporazuma. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijediće odgovarajuće prostorije kao i stručne, organizacijske i materijalne uslove za njihov rad.
Bosansko-podrinjski kanton je među prvim kantonima koji su osnovali Ekonomsko-socijalno vijeće, čiji je cilj vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u području ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacija i zaštita ekonomskih i socijalnih prava, odnosno, interesa zaposlenika i poslodavaca, razvijanje sistema kolektivnog pregovaranja i zaključivanja i primjena kolektivnih ugovora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.