• OBJAVLJENO: 10.01.2022.
Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Jedan od potpisnika je i Bosansko-podrinjski kanton Goražde

U prostorijama Doma sindikata u Sarajevu, danas, 10.01.2022. godine, potpisan je Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kolektivni ugovor je najvažniji dokument za zaštitu prava radnika u organima uprave, sudskoj vlasti i javnim ustanovama.

Ovim Kolektivnim ugovorom obuhvaćeni su: Kanton Sarajevo, Zeničko- dobojski kanton, Srednjobosanski kanton, Bosansko- podrinjski  kanton Goražde, Posavski kanton, Unsko- sanski kanton, Hercegovačko- neretvanski kanton, a već potpisani i na snazi su za Tuzlanski kanton i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Pored davanja saglasnosti svih kantonalnih vlada, važno je istaći da su sve općine i gradovi gore navedenih kantona dali saglasnost za predloženi tekst Kolektivnog ugovora.

Kolektivnim ugovorom je obezbijeđeno učešće Sindikata u pripremi i izradi Prednacrta i Nacrta propisa koji regulišu oblasti radno-pravnih odnosa službenika organa državne službe.

Također je regulisan status uposlenika u javnoj upravi koji se odnosi na: radne odnose, odmore i odsustva, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, plaće i naknade.

Kao važan segment odredbi Kolektivnog ugovora je i utvrđivanje osnovice i boda prije donošenja budžeta za narednu godinu između Vlade FBiH, vlada kantona, gradonačelnika i općinskih načelnika sa jedne strane i reprezentativnog Sindikata sa druge strane.

U Kolektivnom ugovoru je utvrđen topli obrok od 1% kao i regres od 50%  prosječne plaće FBiH.

Kolektivnim ugovorom utvrđena je i najniža plaća u organima državne službe od 50 do 70% prosječne neto plaće u FBiH.

Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora između poslodavca i sindikata zaustavlja proces utuživanja radi eventualnih kršenja odredbi Kolektivnog ugovora.

– Postupak utvrđivanja navedenog Kolektivnog ugovora je jako dug, jer je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH morao pribaviti sve saglasnosti od općina, gradova, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, tako da smo jedini Sindikat koji je jednim Kolektivnim ugovorom obuhvatio sve uposlenike u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine – ističe Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH.

Primjena navedenog Kolektivnog ugovora je dvije godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.