• OBJAVLJENO: 10.01.2022.
U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o.

U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o.

Kolektivni ugovor sa direktorom ovog javnog preduzeća Mirzom Pjano i predsjednicom Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejlom Ćatić te predstavnikom Sindikalog odbora preduzeća Džemom Čavrkom potpisala je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Kolektivnim ugovorom koji je potpisan na period od dvije godine sa mogućnošću produženja,  regulisana su  prava i obaveze ugovornih strana, a posebno je uređen čitav niz materijalnih prava radnika, a sadrži i definisane grupe složenosti poslova.

Premijerka BPK Goražde smatra da će se njegovom primjenom na jedan pravedniji i bolji način regulisati radno- pravni status  uposlenika u ovom javnom preduzeću te stoga ističe zadovoljstvo  što je došlo do samog čina potpisivanja.

„Vlada BPK Goražde, prije potpisivanja ovog ugovora, kolektivne ugovore potpisala je i sa zaposlenim radnicima u zdravstvu, osnovnom i srednjom obrazovanju, a posljednji kolektivni ugovor potpisan je sa Sindikatom državnih  službenika  i namještenika BPK Goražde, odnosno zaposlenika u sudskoj upravi. Kada je riječ o radničkim pravima uposlenika koji se finansiraju iz budžeta BPK Goražde , ono što nam predstoji u narednom periodu jeste okončanje pregovora i potpisivanje kolektivnog ugovora sa sindikatom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Zadovoljstvo postignutim sporazumom izrazila je i predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić.

„Ovo je prvi pojedinačni ugovor, jer je ovo preduzeće od  2016. godine bilo sa ostalim preduzećima u sektoru šumarstva. Nakon intezivnih pregovora, smatramo da je ovo veliki iskorak za JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde  i Sindikat, a potpisani kolektivni ugovor predstavlja  unaprijeđenja prava radnika u odnosu na kolektivni ugovor koji smo imali ranije. Također, napravljen je iskorak po pitanju obračuna plata, utvrđivanja koeficijenata na osnovu složenosti poslova, a po prvi put ovim kolektivnim ugovorom smo utvrdili i raspon, zatim unaprijedili određena prava kada su u pitanju dodaci na platu i  naknade. Nadam da ćemo i dalje imati dobru saradnju kako sa upravom preduzeća, tako i sa Vladom BPK Goražde“-kazala je Ćatić.

Uz riječi zahvalnosti  Vladi BPK Goražde i razumijevanju  Sindikata koji, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazi privreda i preduzeće, nisu imali velike zahtjeve koji se nisu mogli ispoštovati,  direktor JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Mirza Pjano kazao je da u narednom periodu slijedi usklađivanje normativno-pravnih akata.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.