• OBJAVLJENO: 12.01.2022.
S ciljem jačanja kapaciteta zdravstvenih ustanova na području našeg kantona, u protekloj godini Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijedila je vrijednu medicinsku opremu
Dio opreme obezbijeđen je i posredstvom donatora s kojima Vlada BPK Goražde ima veoma dobru saradnju, kako bi se pružile bolje zdravstvene usluge građanima

Između ostalog, za potrebe JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde posredstvom Američke komande za Evropu, putem Ureda za saradnju u oblasti odbrane Ambasade SAD-a u BiH, osiguran je PCR aparat sa potrošnim materijalom koji se koristi za detekciju koronavirusa, ali i drugih oboljenja.

Radi se o jednom savremenom PCR aparatu čija vrijednost je procijenjena na iznos od 119.472,62 KM,  koji je uručen Kantonalnoj bolnici Goražde početkom mjeseca novembra 2021.godine, a prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, trenutno se radi na iznalaženju prostora za formiranje laboratorije, u kojoj bi se na dnevnoj osnovi moglo obraditi do 96 briseva za detektovanje virusa.

„Prema informacijama s kojima trenutno raspolažemo,  JZU „Kantonalna bolnica“ se obratila resornom ministarstvu i navela da je za laboratorijsko ispitivanje u skladu sa Pravilnikom neophodno posjedovanje adekvatnog prostora, s kojim oni, prema navodima, ne raspolažu. Kao jedan od načina za stavljanje u funkciju ovog aparata, odnosno uspostave laboratorije oni vide u formiranju mikrobiološkog laboratorija pri Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde, kako je to urađeno u pojednim kantonima koji posjeduju sanitarne mikrobiologije. Mikrobiološka služba organizaciono bi i dalje pripadala JZU Kantonalnoj bolnici Goražde, ali bi se prostor za laboratoriju koristio u objektu  JU Zavod za javno zdravstvo“- o uspostavi laboratorije kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, kako je naglasila, u potpunosti podržava inicijativu JZU Kantonalna bolnica Goražde, ali je neophodno provesti proceduru koja podrazumijeva dobijanje saglasnosti od Upravnog odbora te zdravstvene ustanove, kako bi resorno kantonalno ministarstvo, u skladu sa svojim nadležnostima, postupilo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

„Da Vlada BPK Goražde nastoji jačati kapacitete zdravstvnih ustanova, dokazuje i činjenica da su osim projekta uspostave Hemodijaliznog centra pri JZU Kantonalna bolnica Goražde, za koji su izdvojena velika finansijska sredstva, podržani i svi drugi projekti zdravstvenih ustanova za čije finansiranje ili sufinansiranje je bilo neophodno obezbijediti finansijska sredstva. I u ovom slučaju, za uspostavu laboratorije, ukoliko menadžment iskaže potrebu za finansijskom podrškom, Vlada BPK Goražde nastojat će da je obezbijedi, ali na menadžmentu zdravstvenih ustanova je da iskažu interes za realizaciju projekata koji će u konačnici, doprinijeti boljem pružanju zdravstvenih usluga građanima“-  naglasila je premijerka BPK Goražde .

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.