• OBJAVLJENO: 17.01.2022.
Press konferencija premijerke BPK Goražde
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržava jednoobrazan način isplate naknada porodilja u cijeloj Federaciji BiH

Ukoliko Parlament Federacije BiH usvoji Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, stvorile bi se pretpostavke za osiguranje jednakih prava zaštite porodica s djecom na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, posebno ukoliko bi uslijedile izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda koje bi donijele pravedniju raspodjelu prihoda te omogućiti kantonima efikasniju implementaciju ovog zakona kao i ostalih pronatalitetnih mjera. Već dugo ukazujemo na potrebu izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda kako bi se osigurao minimum finansijskih sredstava za izvršavanje ustavnih nadležnosti koje ima svaki kanton, bez obzira na njegovu veličinu, istaknula je na današnjoj press konferenciji premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

“ Kao konkretan primjer neuravnoteženog pristupa, ističem zdravstvo i socijalnu zaštitu koji su prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u nadležnosti kantona, što iziskuje velika finansijska sredstva, pogotovo u kantonima u kojima ne postoji mogućnost pružanja tercijarne zdravstvene zaštite. Postojećim načinom raspodjele mnogoljudniji kantoni i kantoni s manjim potrebama zdravstvene i socijalne zaštite su u znatno povoljnijem položaju, što ima za posljedicu da smanjuje učešće u raspodjeli kantona s većim potrebama u oblasti zdravstveno- socijalne zaštite. U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde broj korisnika socijalne i zdravstvene zaštite znatno je veći nego u drugim kantonima, a učešće u raspodjeli se u zadnjih nekoliko godina smanjuje, iako su sredstva koja su i u godini kada je raspodjela bila najpovoljnija za ovaj kanton, bila nedovoljna. Primjera radi, u 2020. i 2021. godine iz budžeta FBiH našem kantonu doznačeno je po 4.152.192,00 KM, u 2019. i 2018.godini- 3.000.000,00 KM i 2.000.000,00 KM, dok su u 2017.godini grant sredstva iznosila 2.440.000,00 KM“- ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ukoliko bi se usvojile izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, te uz najavljeni transfer kantonima, bilo bi moguće omogućiti jednoobrazan način isplate naknada porodiljama u cijeloj Federaciji BiH, tj. 1000,00 KM za svaku porodilju, a sve s ciljem zadržavanja mladih ljudi na prostoru našeg kantona.

Trenutno se u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, porodiljama koje nisu u radnom odnosu isplaćuje naknada od 149,50 KM, dvanaest mjeseci kontinuirano. Također, porodiljama koje su ostvarile pravo na dječiji dodatak pripada i pravo na novčanu pomoć u prehrani djeteta do navršenih 6 mjeseci života novorođenčeta u iznosu od 119,50 KM mjesečno, kao i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 209,50 KM. Novčana naknada porodilja u radnom odnosu utvrđuje se u procentu od 80% od njene plate ostvarene kod poslodavca u periodu od šest mjeseci prije porođaja, odnosno otvorenog porodiljskog bolovanja. Iznos novčane naknade utvrđuje se u upravnom postupku za svaku ženu posebno, s tim da taj iznos ne može biti manji od 60% od prosječne plate u Kantonu tj. ne može biti manji od 359,00 KM.

„ U svim slučajevima gdje su iznosi manji od 359,00 KM, primjenjujući odgovarajuće norme kantonalnog materijalnog propisa, utvrđuje se svakoj porodilji iznos od 359,00 KM i to isplatom nedostajućeg iznosa iz budžetskih sredstava Kantona. Ženi-majci koja ima manje od 6 mjeseci zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa, prije odlaska na porodiljsko odsustvo, naknada umjesto plaće utvrđuje se u iznosu od 60% od prosječne plate u Kantonu. Minimalni iznos naknade je 359,00 KM, a maksimalan 1.197,56 KM. Dakle, naknade se utvrđuju u rasponu od 359,00 do 1.197,56 KM, a izdvajanja odobrena Budžetom za 2021. godinu na ekonomskom kodu (žena-majka) iznosila su 2.346.000,00 KM, dok su u 2022. godini planirana u iznosu od 2,5 milina KM – naglašava premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je jedini u Federaciji u kojem se po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom ostvaruje pravo na pronatalitetni dodatak, a radi se o novčanoj naknadi bez obzira na imovinski cenzus za novorođeno treće, četvrto i peto dijete, pod uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstu sa podnosiocem zahtjeva i da imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vremenskom trajanju od 5 godine, a prije podnošenja zahtjeva.

“ Mjesečni iznos naknade za novorođeno treće dijete je 239,50 KM, za treće i četvrto dijete 479,00 KM, a za treće, četvrto i peto dijete 718,50 KM, odnosno 40% od prosječne plate u Kantonu. Zaključno sa 31.12. 2021. godine, ukupno imamo 429 korisnika prava na ovu novčanu naknadu, kojima je isplaćeno 1.429.815,00 KM. Broj korisnika ove naknade u 2021.godini, u odnosu na 2020.godinu, povećao se za 6,45 %, što nam daje nadu da ova pronatalitetna mjera Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje pozitivne rezultate“- zaključak je premijerke Obuće.

Ističe da je u prošloj godini ostvaren vidan napredak u materijalnoj podršci porodicama s djecom kroz donošenje i primjenu federalnog Zakona o naknadama roditeljima njegovateljima djece s poteškoćama u razvoju te da ga centri za socijalni rad, među kojima i naš, primjenjuju od 30.decembra 2021.godine. Naknada roditelju negovatelju iznosi 406,00 KM,  u visini minimnalne prosječne plate.

Predloženim Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, izjednačava se visina dječijeg dodatka u Federaciji i bit će finansirana s federalnog nivoa. Predviđeno je da dječiji dodatak u 2022. godini iznosi 60,00 KM po jednom djetetu, ili 6 % prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu, a uvećani dječiji dodatak 8% (odnosno 80,00 KM).

„ Poređenja radi, osnovni dječiji dodatak na području našeg kantona iznosi 29,00 KM, a uvećani dječiji dodatak 43,00 KM i on, bez obzira na imovinski cenzus, pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, djetetu ometenom u fizičkom ili psihičkom razvoju, porodici u kojoj su jedan ili oba roditelja invalidi sa procentom od 60%, te djeci korisnika stalne novčane pomoći. Budući da se dječiji dodatak razlikuje od kantona do kantona, a dok se u pojedinim kantonima uopće nije isplaćivao, donošenje gore pomenutog zakona uklonit će ovu nepravednu diskriminaciju“- kaže premijerka Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.