• OBJAVLJENO: 20.01.2022.
Ministar za privredu BPK Goražde
Stručna komisija za kontrolu utroška sredstava i praćenje realizacije projekta Grada Goražde u vezi „Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik-I faza“ uočila određene nepravilnosti u realizaciji ovog projekta

Prema  Izvještaju stručne Komisije za kontrolu utroška sredstava i praćenje realizacije projekta Grada Goražde u vezi „Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik-I faza“ za čije sufinansiranje su, u skladu sa Planom i Programom utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu, odobrena finansijska sredstva u iznosu od 312.000 KM,  uočene su određene nepravilnosti.

Naime, u  Izvještaju stručne Komisije formirane od strane Vlade BPK Goražde navode se problemi  koji su nastali  s obzirom da novelacija Glavnog projekta nije revidovana te da radovi nisu izvođeni prema Noveliranom Glavnom projektu, kao i da troškovi po ispostavljenoj fakturi nakon okončane privremene situacije nisu u skladu sa stvarnim stepenom izvedenih radova.

Uzimajući u obzir činjenicu da su kroz izvještaj konstaovane određene nepravilnosti, a da Vlada insistira na transparentnom namjenskom utrošku sredstava, prema riječima ministra za privredu BPK Goražde Harisa Salkovića, u narednom periodu pokrenut će se aktivnosti kako bi se u konačnici dobio izvještaj da li je i na koji način utrošen namjenski iznos sredstava koji je Vlada BPK Goražde odobrila za realizaciju projekta sanacije potisnog cjevovoda.

“Iz nekog razloga, Komisija nije formirana od strane MInistarstva za privredu BPK Goražde odmah nakon potpisivanja ugovora 2020.godine , a koju je trebala imenovati Vlada BPK Goražde. Ta radnja je propuštena od strane ministarstva , tako da je do njenog imenovanja došlo tek u novembru mjesecu 2021.godine. Nakon imenovanja Komisija je radila onoliko koliko je mogla retroaktivno i utvrdila određene nepravilnosti, koje su većinom vezane za dokumentaciju, odnosno izmjenu projekta, a da bi se opravdao namjenski utrošak sredstava, moralo je biti urađeno u skladu sa potpisanim ugovorom. Želim da kažem da Komisija nije nadzor da bi ulazila suštinski da li je nešto tehnički adekvatno urađeno, ali je konstatovala da je najveći problem u tome što novelacija projekta nije revidirana u skladu sa zakonskim propisima, tako da ne možemo biti sigurni da smo dali sredstva za nešto što će u konačnici biti adekvatno i urađeno”-navodi ministar Salković.

Naglasio je da se u izvještaju, pored uočenih nepravilnosti koje se odnosi na dokumentaciju, navodi da neki radovi nisu ni izvršeni, a fakturisani su po trećoj privremenoj situaciji i dostavljeni Ministarstvu za privredu na plaćanje.

“Ministarstvo za privredu BPK Goražde ne može isplatiti sredstva za nešto što nije urađeno i ja sam već po tom pitanju razgovarao sa gradonačelnikom Grada Goražde i kako me je informisao, radovi nisu završeni iz razloga što to vremenski uslovi nisu dozvoljavali, ali se postavlja pitanje kako je faktura dostavljena na plaćanje ako radovi nisu urađeni. Naprimjer, šetalište nije asfaltirano, a što je trebalo biti urađeno, a kao razlog se navodi problem udaljenosti asfaltne baze ali je uredno fakturisano i dostavljeno na plaćanje. U konačnici, u narednom periodu će se morati utvrditi da li je ovo sve uticalo na iznos kompletnog projekta, a ukoliko bude potrebe, konsultovat će se nadležne institucije radi utvrđivanja eventualnih propusta i poduzimanja potrebnih radnji”-naglasio je ministar.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.