• OBJAVLJENO: 03.02.2022.
Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
Upriličena posjeta boračkoj populaciji koja boravi na banjsko-klimatskom liječenju/medicinskoj rehabilitaciji u Tuzli

Ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Aganović posjetio je boračku populaciju koja boravi na banjsko-klimatskom liječenju/medicinskoj rehabilitaciji u lječilištu „Aqua Bristol“ Tuzla.

Tom prilikom, razgovarao je s korisnicima prava na banjsko-klimatsko liječenje koji su istaknuli zadovoljstvo uvjetima koje im pruža ovaj centar, te zadovoljstvo na urednom primanju propisane terapije koja im pomažu u poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja. Korisnici su uputili riječi zahvalnosti  resornom ministarstvu i ministru, koji su i ove godine osigurali sredstva u Budžetu za odlazak na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračke populacije te članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde.

Za potrebe medicinske rehabilitacije boračkih populacija u našem Kantonu, u Budžetu Ministarstva za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 KM, a nakon provedenog  postupka javne nabavke, za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja izabrani su: JU RRC „Fojnica“ Fojnica, ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“, JZU BRC „Aquaterm“ Olovo i PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.