• OBJAVLJENO: 04.02.2022.
Već narednog mjeseca
U BPK počinje primjena Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom FBiH

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom u Federaciji BiH usvojen sredinom 2018. godine, nikada nije u potpunosti proveden, a kantoni su svaki na svoj način i u skladu sa vlastitim odlukama i mogućnostima pomagali  parovima da se ostvare kao roditelji.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde naglašavaju da su se, nakon što je federalni Zavod zdravstvenog osiguranja donio smjernice za liječenje neplodnosti, Pravilnik o obimu prava koja se ostvaruju te su utvrđene i cijene u tarifi zdravstvenih usluga, stekli  uslovi za početak primjene zakona i na području ovog kantona.

“ Pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju imaju punoljetni, poslovno sposobni parovi u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici koji nemaju djece, da je žena u dobi do 42 godine života i da imaju nalaz ljekara spec. ginekologije i akušerstva kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja neplodnosti ili smanjene plodnosti” – pojašnjava rukovodilac Sektora za provođenje osiguranja ZZO BPK Naida Mandžo.

Navodi da će prema tarifi zdravstvenih usluga u FBiH,  za postupak vantjelesne oplodnje parovi  moći dobiti iznos od 2.808 KM, za intracitoplazmatsku mikroinjekciju spermija   3.822 KM, intrauterina inseminacija košta 610 KM,  dok je za pohranjivanje spolnih stanica predviđen iznos od 100 KM.

“ Imaju pravo na  tri pokušaja intrauterine inseminacije gdje prvi Zavod finansira u stopostotnom iznosu cijene utvrđene u tarifi zdravstvenih usluga, a ostale sa 50 posto, te pet pokušaja vantjelesne oplodnje gdje se prvi finansira stoprocentno, dok svaki naredni Zavod plaća 50 posto. Kada je u pitanju pohranjivanje spolnih ćelija, Zavod prvu godinu finansira sto posto, a svaku narednu godinu u iznosu od 30 posto” – precizirala je Mandžo.

U Zavodu  koji je u ove svrhe za početak planirao 27.197 KM, pojašnjavaju da u cjenovnik ne ulaze usluge dijagnostike, laboratorije i savjetovanja, a dobra vijest  je da su sredstva u iznosu od 30.000 KM  za podršku vantjelesnoj oplodnji planirana i u budžetu kantonalnog Ministarstva zdravstva.

” Jedna zaista pozitivna odluka je donesena tako da  su u budžetu Ministarstva zdravstva obezbijeđena sredstva za ove namjene. Mi ćemo u koordinaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja napraviti  jedan program utroška kako bi određeni dio finansirao zavod, a određeni dio ministarstvo “ – kazao je resorni ministar Eniz Halilović.

U Zavodu napominju da su posredstvom ove ustanove parovi  na području BPK do sada mogli ostvariti refundaciju sredstava u iznosu od 1.000 KM za dva pokušaja vantjelesne oplodnje, a o potrebi svjedoči podatak da je samo u prošloj godini bilo deset takvih zahtjeva.

Imajući u vidu cijene usluga u liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, mnogi su nerijetko potomstvo bili prinuđeni ostvariti kreditnim zaduženjem,  tako da će finansiranje ovog procesa na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK biti od velikog značaja. Primjena zakona trebala bi početi već narednog mjeseca, nakon okončanja postupka javnih nabavki koji je u toku  za zaključivanje ugovora sa ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, koje imaju saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje u FBiH.

www.bpkg.gov.ba/www.rtvbpk.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.