• OBJAVLJENO: 21.02.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 123. redovnu sjednicu
Prihvaćen tekst Protokola o vođenju postupka i zaključivanja Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 123.redovnoj sjednici svojim zaključkom prihvatila je tekst Protokola o vođenju postupka i zaključivanja Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde te dala saglasnost Pregovaračkom timu Vlade BPK-a Goraže za njegovo potpisivanje.

Osim ovog, Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde Vlada je odobrila nabavku policijske opreme u ukupnoj vrijednosti od 144.829 KM.

Na prijedlog ministarstva za privredu i finansije, Vlada je utvrdila i po skraćenoj proceduri Skupštini na usvajanje proslijedila prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Izmjenama se, kako je istaknuto, omogućava osnivanje nove Turističke zajednice, odnosno provode presude Ustavnog suda Federacije BiH.

Vlada BPK nije imala primjedbi na predloženi tekst Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o električnoj enegiji u Federaciji BiH koji joj je upućen na razmatranje.

Vlada je upoznata sa zaključcima Vlade Federacije BiH po kojem se od kantonalnih ministarstava nadležnim za poslove poljoprivrede zahtijeva da pokrenu odgovornost državnih službenika koji vrše poslove utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu u situacijama gdje je inspekcija konstatirala nepravilnosti kod subjekta nadzora, a od kantonalnih vlada da intenziviraju broj inspekcijskih nadzora i povećaju broj kantonalnih poljoprivrednih inspektora. S tim u vezi, Vlada je zadužila nadležna kantonalna ministarstva da implementiraju ove zaključke.

Na sjednici, po ustaljenom redu, razmatran je sedmični i aktuelni Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde te konstatovano da je došlo do opadanja broja oboljelih osoba od  korona virusa kojih je sa današnjim danom 124, dok se u izolaciji nalazi 158 lica. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u Kliničkom centru u Sarajevu na liječenju se nalazi 8 osoba, dok je u izolatoriju u Đačkom domu smješteno 7 pacijenata. Prvom dozom vakcinisano je 9389 lica, drugom 8827, a trećom dozom 1584 stanovnika BPK Goražde, starijih od 18 godina.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je saglasnost da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, djece od rođenja do polaska u osnovu školu i lica nakon navršenih 65 godina, a koji nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2022.godine.

Saglasnost Vlade BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite dobio je i ministar za boračka pitanja.

Usvojeni su programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za ovu godinu, za čiju će se implementaciju sa ekonomskih kodova: Tekući transfer za sport izdvojiti – 400.000 KM; Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti -60.000 KM i Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija- 180.000 KM.

OMŠ “Avdo Smailović,  OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača,  OŠ „Ustikolina  i SSS “Džemal Bijedić” Goražde dobili su saglasnost Vlade za programe utroška sredstava sa ekonomskog koda: Tekući transferi pojedincima – prijevoz učenika za 2022.godinu.

Vlada BPK Goražde, u nastavku sjednice, utvrdila je Kriterije za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima Ii II ciklusa studija za 2021/22 studijsku godinu te odobrila akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima u iznosu od  80.000 KM.

Saglasnost Vlade dobio je Plan i Program utroška sredstava Direkcije za ceste BPK-a Goražde za ovu godinu, u ukupnoj vrijednosti od 948.746. KM. Odobrena sredstva, prema obrazloženju reornog ministra, utrošit će se za tekuće održavanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje cesta i mostova te nabavku opreme.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila Odluku o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i imenovala komisiju za njegovo provođenje.

Vlada je danas, između ostalog razmatrala Izvještaj o nabavci, distribuciji i potrošnje energenata (lož ulje i drvene peleti) i radu kotlovnica za januar ove godine, a Medžlisu Islamske zajednice Goražde, za renoviranje vakufske kuće u džematu Bare, odobrila 2.000 KM.

Odobren je takođe Program i Finansijski plan obilježavanja 1.marta – Dana nezavisnosti BiH, te usvojena rješenja o razrješenju i imenovanju novog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” BPK-a Goražde na mandatni period od četiri godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.