• OBJAVLJENO: 22.02.2022.
Press konferencija premijerke BPK Goražde
Primjenom Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH bit će ispravljena dugogodišnja nepravda prema našem kantonu

Nakon usvajanja Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, očekuje se znatno veća finansijska podrška Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a njegovom primjenom od 2023.godine bit će ispravljena dugogodišnja nepravda prema našem kantonu- kazala je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća na današnjoj press konferenciji.

Prema njenim riječima, odredbe Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH nisu bile u potpunosti usklađene sa Ustavom, jer se prilikom određivanja kriterija za raspodjelu javnih prihoda nisu u obzir uzele sve nadležnosti koje su Ustavom dodijeljene kantonima, a čije izvršavanje iziskuje značajna finansijska sredstva.

„ Na taj način određeni kantoni koji imaju posebne rashodovne potrebe, prije svega zbog infrastrukturalnih potreba, kao i socijalno i zdravstvene strukture stanovništva, ne dobijaju dovoljno sredstava za finansiranje ustavnih nadležnosti, što je donekle, ali samo donekle, ublaženo dodjeljivanjem pondera. Međutim, i određivanje pondera je postalo političko pitanje tako da su se i ponderi proizvoljno dodjeljivali ili su se dodjeljivali u većem iznosu i kantonima koji nisu imali posebne rashodovne potrebe“- ističe premijerka Obuća.

Naglašava da je Bosansko-podrinjski kanton Goražde konstantno ukazivao na nepravdu kada je riječ o trenutnoj  primjeni kriterija o raspodjeli javnih prihoda.

„ Analiza načina raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza za kantone Federacije BiH koju smo radili 2016. godine, ukazala je na ogromne razlike u pogledu potreba za socijalnom i zdravstenom zaštitom po kantonima i zbog toga je Bosansko-podrinjski kanton Goražde kao kanton sa najvećim potrebama za socijalnom i zdravstvenom zaštitom izuzetno oštećen. Naime, analiza je ukazala da su potrebe za socijalnom i zdravstvenom zaštitom u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde višestruko veće. To je bilo i poprilično jednostavno utvrditi kada se uradila analiza korisnika naknade civilne žrtve rata koja je jednoobrazna u cijeloj Federaciji BiH ili kada se uradi analiza procentualnog broja lica sa 90% i 100% invaliditetom gdje je broj tih lica koja su korisnici i socijalne i zdravstvene zaštite i do 13 puta veći nego u nekim drugim kantonima. Takođe, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde dominiraju izvozno orjentisane firme, a izvozni proizvodi imaju određena oslobađanja kod oporezivanja te su recimo kod nas uplate znatno manje i ne prate ostvareni promet, a posebno od GDP. Proizvodnja je jako bitna za svaku državu, a posebno je bitna izvozno orjentisana proizvodnja, te je na primjeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde gdje je takva proizvodnja dominantna, evidentno da je neprimjereno i nepravedno da se porezne uplate ili potrošnja, a ne GDP (koji uključuje i prizvodnju i potrošnju na određenom prostoru) tretiraju kao ekonomski kriterij kod raspodjele“ – naglasila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća..

Usvojene Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, donekle će ispraviti nepravdu koja je učinjena prema ovom kantonu, tvrdi ona.

Tako se u 2023.godini, na već postojeću raspodjelu javnih prihoda, očekuje dodatno povećanje u iznosu oko 2.400.000 KM, a u 2024.godini, oko 3.000.000 KM. Do primjene ovog zakonskog rješenja, u Budžetu BPK Goražde kroz projekcije planirana su finansijska sredstva s viših nivoa vlasti kroz transfere nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, za što su na ekonomskom kodu Federalnog ministarstva finansija planirana sredstva u iznosu od 200.000.000 KM, tako da neće doći u pitanje funkcionisanje ustavnih nadležnosti našeg kantona.

„ Uz stabilizaciju budžeta BPK Goražde i uz podršku koja će biti bolja tokom 2023. i 2024. godine, bit će puno lakše realizirati osnovne ustavne nadležnosti, ali i stvoriti pretpostavke za planiranje kapitalnih projekata od značaja  za sve građane našeg kantona. Podsjetit ću da je u 2018. godini, ta podrška bila 2.500.000 KM,  2019. godine 3.000.000 KM, a u toku 2020. i 2021.godine, primjenjivan je ponder dva tako da je ta podrška iznosila 4.100.000 KM“- riječi su premijerke BPK Goražde.

U perspektivi, planirana je izrada i novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, a u radnoj grupi ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su i dva člana, jedan ispred Ministarstva za finansije BPK Goražde, a drugi je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.