• OBJAVLJENO: 23.02.2022.
Prvi sastanak održala Radna grupa za pripremu novog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđena medologija izrade ovog propisa kojim bi se regulisale mjesečne naknade za porodilje u iznosu od 1.000 KM

Radna grupa imenovana od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s ciljem izrade novog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  danas je održala svoj prvi radni sastanak,  kojem je prisustvovala i premijerka Aida Obuća.

S obzirom da je zadatak Radne grupe da pripremi novi tekst zakona kojim će se zakonski regulisati pitanje utvrđivanja naknada za porodilje, bilo da se one nalaze u radnom odnosu ili ne , na današnjem sastanku utvrđena je medologija izrade ovog propisa kojim bi se regulisale mjesečne naknade u iznosu od 1.000KM na period godinu dana.

Također, razmatrane su sve dosadašnje inicijative, sugestije i primjedbe na postojeći Zakon, koje će se ukoliko Radna grupa procijeni da su opravdane, ugraditi u novi tekst zakona.

Zadatak Radne grupe je da u roku od trideset dana postupi po zaključku Vlade BPK Goražde i pripremi novi tekst zakona koji će dostaviti Vladi BPK Goražde na razmatranje.

Iako je postojećim zakonskim rješenjem za porodilje utvrđen niz prava, s ciljem stvaranja pretpostavki za bolje uslove života, pogotovo mladih ljudi na ovim prostorima, Vlada BPK Goražde podržava i ovu pronatalitetnu mjeru koja se odnosi na jednoobrazan način isplate naknada za porodilje u cijeloj FBiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.