• OBJAVLJENO: 10.03.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 125. redovnu sjednicu
Ministarstvo privrede zaduženo za pripremu konkretnih interventnih mjera podrške Vlade poljoprivrednim proizvođačima s ciljem ublažavanja trenutne situacije na tržištu i zaštite stanovništva

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 125. redovnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima BPK-a Goražde na realizaciji strateških programa iz Akcionog plana BPK-a za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godina.

Koordinacioni tim u 2021. godini implementirao je 95% zacrtanih aktivnosti, uprkos poteškoćama s kojima se susretao kada su u pitanju epidemiološke mjere uzrokovane pandemijom Covid-19,  a  kada se sagleda sveobuhvatna slika po pitanju implementacije Akcionog plana BPK-a za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023, može se konstatovati da su ostvareni i više nego uspješni ciljevi za veoma kratak vremenski period, ali i da predstoji veliki izazov u narednom periodu kako bi se nastavilo s njegovom implementacijom, stoji između ostalog u ovom izvještaju.

Vlada BPK razmatrala je i primila k znanju informaciju Ministarstva privrede o provedenim aktivnostima u vezi Informacije sa sastanka održanog u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koja se odnosi na neophodnost pripreme adekvatnih mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima u vezi novonastale situacije u svijetu i kod nas i naglog rasta cijena osnovnih životnih namirnica te potrebu zasijavanja većih površina poljoprivrednim kulturama s ciljem njenog ublažavanja. Ministarstvo privrede će u što kraćem roku obaviti potrebne konsultacije sa predstavnicima lokalnih zajednica u sastavu kantona, udruženjima poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednicima te ostalim nadležnim institucijama s ciljem cjelovitog uvida u situaciju na terenu i izrade prijedloga konkretnih interventnih mjera Vlade po ovom pitanju, jedan je od zaključaka.

Vlada je upoznata i sa Izvještajem o utrošku novčanih sredstava po Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021.godinu, koji će se naći u sveukupnom izvještaju o izvršenju Budžeta i radu Vlade BPK Goražde.

JU Centar za socijalni rad BPK Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje o utvrđivanju naknade o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Saglasnost Vlade dobio je i Plan utroška namjenskih sredstava s podračuna za šume Ministarstva za privredu-Kantonalna uprava za šumarstvo BPK-a Goražde u iznosu od 218.524 KM, te Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transferi drugim nivoima vlasti za 2022.godinu, u iznosu od 410.000 KM.

Premijerka BPK Goražde dobila je saglasnost da sa privrednim društvom „Okac d.o.o“ potpiše Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača- Prača za 2022.godinu, u ukupnoj vrijednosti od 225.950 KM.

Odobrena je realizacija kalendara takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, kao i pokretanje postupka javne nabavke šumarskih čekića, kolobroja i pločica za numeraciju drvnih sortimentima, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo.

Danas je imenovan i Savjet Direkcije robnih rezervi, u čijem su sastavu, osim direktora Direkcije, predstavnici kantonalnih ministarstava finansija, privrede i socijalne politike, a do kraja sjednice, Vlada BPK razmatrala je i ostale pristigle dopise i prijedloge.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.