• OBJAVLJENO: 14.03.2022.
Premijerka BPK upriličila sastanak sa delegatima u Domu naroda FBiH i zastupnikom u Predstavničkom domu s prostora BPK Goražde
Data podrška inicijativama općina Foča i Pale u FBiH o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

S ciljem podrške inicijativama općina Foča i Pale u FBiH o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH koje su u proceduri na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čije usvajanje bi značajno doprinijelo samoodrživosti ove dvije nerazvijene općine u sastavu BPK-a Goražde, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa delegatima u Domu naroda FBiH i zastupnikom u Predstavničkom domu sa prostora BPK Goražde, a sastanku su prisustvovali i načelnici ove dvije lokalne zajednice Mujo Sofradžija i Almin Ćutuk.

Ovom prilikom iskazana je spremnost u pružanju podrške kako bi se ove dvije lokalne zajednice što bolje pozicionirale u sistemu Zakona o raspodjeli javnih prihoda na nivou FBiH.

„Sa današnjeg sastanka  zajednički stav je da se sa jednom inicijativom koja će biti upućena prema Parlamentu FBiH i Domu naroda  zatraži   sistemsko rješenje kroz donošenje zakona o podršci za lokalne zajednice koje se tretiraju kao izrazito nerazvijena lokalna područja. Na taj način bi se sistemski  riješila finansijska podrška, jer u sastavu BPK Goražde imamo općine koje iz svojih vlastitih prihoda ne mogu isfinansirati ni osnovne ustavne nadležnosti. Primjera radi, kada je u pitanju razrez poreza, koeficijent za općinu općina Pale u FBiH do sada je iznosio 0,05 što je veoma malo, a  inicijativom ove lokalne zajednice povećao bi se na 0,5-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Općina Pale u FBiH je već zatražila da se koeficijent prilikom raspodjele promijeni iz razloga što vlastiti prihodi nisu dovoljni za finansiranje osnovnih nadležnosti lokalne zajednice.

„Koeficijent od 0,5 bio bi sasvim dovoljan općini za njeno finansiranje, a ostavilo bi prostora i za učešće kada su u pitanju projekti koji idu u pravcu razvijanja općine Pale u FBiH“- kazao je načelnik općine Pale u FiH Almin Ćutuk.

Prema riječima člana Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dževada Adžema, koji je ujedno i član  Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, za rješavanje ovako bitnog pitanja mora postojati jedinstvo predstavnika koji dolaze iz BPK Goražde.

„S obzirom da izmjene ovog zakona sigurno neće biti u primjeni još duži vremenski period, iz razloga što je u fazi izrada novog zakona, mi treba da zatražimo  da se na ekonomskom kodu-Transferi općinama rezervišu sredstva nerazvijenim lokalnim zajednicma kao što su Pale i Foča u FBiH. Isključivo treba da zahtijevamo formiranje fonda pri Ministarstvu finansija FBiH, jer sredstva neće biti dodatno potrebna i ona već postoje na tom ekonomskom kodu,  samo je neophodno izvršiti pravedniju raspodjelu“-riječi su Dževada Adžema.

I predstavnik u Domu naroda parlamenta FBiH Senad Čeljo pruža podršku realizaciji inicijativi za formiranje posebnog fonda za nerazvijene lokalne zajednice .

„Novi zakon bi trebao obezbijediti jedno sistemsko rješenje na način da sve lokalne zajednice i kantoni mogu izvršavati minimum ustavnih nadležnosti. Ono što je činjenica jeste da će on tek u narednoj godini biti predmet usvajanja, nama je neophodno i brže rješenje i mi smatramo da se kroz formiranje fonda to može i realizovati“-dodao je Čeljo.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.