• OBJAVLJENO: 18.03.2022.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća
Neperspektivna vojna imovina u Šišetima i lokaciji Goražde I biće ustupljena zainteresiranim ulagačima

Lokalitet Šišeta i Goražde I neće više biti zapušteni i neperspektivni vojni prostor već će biti ponuđen privrednicima za nova ulaganja, a samim tim i nova zapošljavanja. Naime, nakon upita premijerke BPK Goražde Aide Obuće o prenamjeni ovih lokacija prema Vladi Federacije, došao je pozitivan odgovor čime bez ograničenog vremenskog roka nekadašnja vojna imovina postaje nova privredna zona.

Ranijim odlukama Vlade FBiH neperspektivna vojna imovina našem kantonu data je na period do pet godina što je bio i suviše kratak period da bi se objekti mogli ustupiti privrednim subjektima. Situacija je sad posve drugačija, kaže premijerka Obuća.

„Veoma mi je drago što je Vlada FBiH vrlo brzo regovala i na naš upit pozitivno su odgovorili. Već na sjednici održanoj 24. februara 2022 godine donijete su odluke da se sve nekretnine na ove dvije lokacije daju na neodređeno vrijeme, bez naknade. Ja sam juče na sjednici Vlade BPK dobila saglasnost da sa Službom za zajedničke poslove Vlade FBiH potpišem ugovore kojima će se regulisati prava i obaveze između Vlade BPK i Službe, na koji način će se koristiti te nekretnine i smatram zaista da je ovo jedan dobar potez koji nama daje širinu u pregovorima sa privrednim subjektima koji su na području tog lokaliteta, kao i nekim drugim investitorima koji su zainteresirani da dođu i ulažu u naš kanton. Ovom odlukom je tretiran i dio zgrade gdje je smještena Vlada BPK Goražde, tako da se može reći da je ovo izuzetno pozitivna odluka za naš kanton“ – kaže premijerka BPK Aida Obuća.

Obzirom da se radi o vremenski neograničenim rokovima to je za potencijalne investitore, takođe,vrlo primamljiva ponuda.

„Sada nam je data sloboda pregovaranja, jer je moguće ponuditi objekte na duži vremenski period što je u suštini važno i privrednicima koji odmah mogu računati koliko će biti u posjedu nekretnina. Vlada BPK Goražde uradit će jednu sveobuhvatnu analizu stanja objekata na tim lokalitetima, ko koristi, pod kojim uvjetima i da li je potrebno dalje ulaganje u te objekte i nakon što komisija koja će biti formirana sačini taj zapisnik, tačno ćemo znati s čim raspolažemo i šta može ponuditi ulagačima“, kaže premijerka BPK Aida Obuća.

Lokalitet neperspektivne vojne imovine u općini Pale u Federaciji već je dodijeljen lokalnoj zajednici na korištenje, bez vremenskih ograničenja. Ono što slijedi je da se isti postupak uradi i za lokalitet općine Foča u Federaciji.  Ovim će u potpunosti biti okončan proces stavljanja neperspektivne vojne imovine u službu privrednog razvoja na području cijelog prostora BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.