• OBJAVLJENO: 22.03.2022.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Danas uplaćene naknade korisnicima socijalnih davanja, a sutra će biti uplaćene i boračke egzistencijalne naknade

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec februar 2022. godine u iznosu od 73.098,00 KM, a da će danas, 22.03.2022. godine izvršiti uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec februar 2022. godine koje se odnose na:

  • dječiji dodatak u iznosu od 20.126,00 KM
  • stalnu novčanu pomoć u iznosu od 38.986,00 KM,
  • žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 128.125,50 KM,

dok će se uplata egzistencijalne naknade za demobilisane borce u iznosu od 60.340,00 KM izvršiti sutra 23.03.2022. godine.

Po osnovu naknada propisanim  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec februar 2022. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 320.675,50 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.