• OBJAVLJENO: 24.03.2022.
JU Centar za socijalni rad BPK Goražde
U BPK Goražde pravo na dječiji dodatak ostvaruje 526 djece

– Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, pravo na dječiji dodatak trenutno ostvaruje 526 djece – podaci su kantonalnog Centra za socijalni rad.

Direktorica te ustanove Mediha Jašarević  Hodžić  ističe da se na godišnjem nivou u te svrhe izdvajaju sredstva u iznosu višem od 120.000 KM.

“   Od ukupnog broja djece koja trenutno ostvaruju ovo pravo,   183  koristi osnovni  u iznosu od 29 KM, dok  343 ostvaruje pravo na uvećani dječiji dodatak u iznosu od 43 KM.  Uvećani  se isplaćuje djeci bez roditelja, djeci čiji su roditelji invalidi, zatim invalidnoj djeci i sa težim oboljenjima.  Za osnovni dječiji dodatak minimalni uslovi koje treba imati porodično domaćinstvo su da se ne prelazi cenzus koji iznosi 15 posto prosječne plate u BPK, odnosno 90 KM po članu porodičnog domaćinstva” – precizirala je Jašarević-Hodžić.

Obzirom da se ovo pravo do sada regulisalo kantonalnim propisima, ona je pozdravila usvajanje  Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH čija bi primjena trebala početi od 1. Jula ove godine, a kojim će se  po prvi put izjednačiti prava na nivou ovog  entiteta i dječiji dodatak u svim kantonima iznositi 103 KM.

“ Osim što se iznos dječijeg dodatka povećava to će garantovati i jednaka prava svakom djetetu u socijalno ugroženim i  porodicama slabijeg imovinskog stanjai predstavljati im značajnu podršku. Ona će biti pružena i sa nivoa BPK Goražde gdje je u toku izrada novog zakona kojim će se uz već planirano povećanje dječijeg dodatka, definisati i druga prava iz socijalne zaštite, koja do sada nisu bila precizirana, a gdje će doći do korjenitih promjena” – naglasila je direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba/www.rtv.bpk.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.