• OBJAVLJENO: 18.11.2011.
Održana javna rasprava o nacrtima zakona o plaćama

 

U organizaciji resornih ministarstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te nadležnih skupštinskih tijela danas je u općini Pale-Prača održana javna rasprava o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika BPK.

Riječ je o zakonskim propisima koji su u skladu sa federalnim zakonom, a koje su bili dužni donijeti i kantoni.  Kako je istaknuto ovom prilikom, Parlament Federacije BiH još prošle godine usvojio je ove zakone koji su stupili na snagu 30.07.2010.godine. Njegove odredbe trebale su da se primjenjuju i na kantone u Federaciji BiH, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava u budžetu BPK Goražde ovi zakoni nisu mogli biti usvojeni na nivou našeg  kantona.

Prisutni na javnoj raspravi u općini Pale-Prača u potpunosti su podržali predložene nacrte zakona, a predstavnici Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona te uposleni u organima uprave i Sindikata osnovnog obrazovanja općine Pale-Prača, istaknuli su danas da su predloženi nacrti zakona u BPK minimum na koji su sindikati dali saglasnost , te da je krajnje vrijeme da se BPK Goražde izjednači sa ostalim kantonima u Federaciji i na taj način dobije ulogu i značaj koji mu pripada.

Javna rasprava o nacrtima ovih zakona održaće se u ponedjeljak u općini Foča-Ustikolina.

/bpkg.gov.ba/


Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.