• OBJAVLJENO: 31.03.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 127. redovnu sjednicu
Uvećan iznos sredstava za kantonalne novčane podsticaje u poljoprivredi; data saglasnost za potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama

Poduzimajući niz mjera s ciljem zaustavljanja rasta cijena, a naročito osnovnih životnih namirnica, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 127. redovnoj sjednici usvojila je izmjenu Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu Ministarstva za privredu.

Iznos sredstava za novčane podsticaje u poljoprivredi uvećan je za 100.000 KM,  tako da sada iznosi 350.000 KM, a izmjenama uvećani su iznosi za zasijane površine žitarica, krompira i drugih poljoprivrednih kultura.

Osim toga, Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde vezanu za Projekt otkupa tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde te zadužila ovo ministarstvo da u roku od trideset dana (30), iznađe novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za realizaciju ovog projekta, koji će se uz danas predložene sugestije razmatrati i usvojiti na narednoj sjednici Vlade. Direkcija robnih rezervi zadužena je da Vladi dostavi prijedlog prijema i sigurnog skladištenja poljoprivrednih proizvoda koji će biti predmet otkupa.

Uz primanje k znanju informacije Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u vezi provedenih aktivnosti vezanih za relizaciju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se odnosi na dodjelu goriva poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH iz postojećih robnih rezervi, Vlada je zadužila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da izvrši prijem i skladištenje, kao i distribuciju dizel goriva poljoprivrednim proizvodačima s područja Bosansko -podrinjskog kantona Goražde prema spisku utvrđenim Odlukom Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice od 290 KM za obračun plaće uposlenicima u ovim obrazovnim ustanovama sa predstavnicima sindikata. Dodatna finansijska sredstva za primjenu instrukcija iznađena su, kako je istaknuto,  presumjeravanjem sredstava između budžetskih korisnika, te je resorna ministrica uputila zahvalnost premijerki i ministru finansija na razumijevanju i pronalaženju najboljeg rješenja.

Nakon primanja k znanju Informacije o provedenim aktivnostima na dodjeli studentskih stipendija, Vlada BPK Goražde usvojila je Listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 20211/22. studijsku godinu koji su prvi put upisali godinu studija te dala saglasnost ministrici obrazovanja mlade, nauku, kulturu i sport da sa studentima zaključi ugovore o dodjeli studentskih stipendija.

Na prijedlog Ministarstva finansija, usvojene su odluke o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda koji nisu utrošeni u prethodnoj godini u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu.

Vlada nije imala primjedbi na Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine,koje je upućeno Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Prema federalnoj Direkciji cesta Vlada BPK, na prijedlog Ministarstva privrede, uputit će dopis za neophodnu i hitnu sanaciju magistralnog puta M20 na dionici od mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta koja se nalazi u katastrofalnom stanju, a koja je u nadležnosti federalne Direkcije.

Usvojen je Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu u iznosu od 50.000 KM, kao i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  sa ekonomskog koda -Tekući transferi pojedincima-Izdaci za raseljena lica, u iznosu od 100.000 KM.

Na današnjoj sjednici razmatrani su izvještaji o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, te Izvještaj o radu i poslovanju Kantonalne uprave za šumarstvo za 2021. godinu koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Ministar za urbanizam dobio je saglasnost za potpisivanje međuvlasničkih ugovora za stanove koji se nalaze u ulicama Mevsuda Bajića Baje, Meha Drljevića i Šukrije Kukavice, kao i za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema grijanja u zgradi Ministarstva za privredu sa firmom „Janjina“ d.o.o. Goražde u vrijednosti od 36.644 KM.

Vlada je odobrila i plaćanje rente u postupku utvrđivanja visine razlike naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu u iznosu  91.462 KM, kao i novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe u iznosu od 14.500 KM.

Nakon prihvatanja informacije u provednoj konkursnoj proceduri i proglašenjem konkursa neuspješnim, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Nastavak 127.redovne sjednice Vlade zakazan je sa sutra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.