• OBJAVLJENO: 05.05.2022.
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite
Usvojen nacrt Trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite

Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika i Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 29.redovne sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Situacija po pitanju pandemije virusa COVIOD-19 na području našeg kantona, prema njegovim riječima, trenutno je stabilna s obzirom da već duži vremenski period nije zabilježen veći broj oboljelih, a u narednom periodu će se pratiti naredbe i upute Federalnog kriznog štaba, o čemu će građani našeg kantona biti blagovremeno obaviješteni.

Kantonalni štab civilne zaštite primio je k znanju i  Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 04.04-27.04.2022.godine, u kojoj se navodi da u ovom periodu nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Razmatran je, a potom i usvojen, Prijedlog Plana javnih nabavki Kantonalne uprave civilne zaštite, kao i prijedlog Odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme za opremanje Operativnog centra civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite te potrebe opremanja Službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite.

Usvojen je i nacrt Trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite za period 2023-2025.godina te Odluka o odobravanju sredstava o zajedničkim aktivnostima kada je riječ o rješavanju problema klizišta.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.