• OBJAVLJENO: 20.03.2006.
Služba za odnose sa javnošću BPK-a Goražde promovisala Bilten „Sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u 2005. godini“
Jedan od primjera komunikacije Vlade BPK-a Goražde s građanima

S ciljem informisanja javnosti o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u protekloj godini Služba za odnose sa javnošću BPK-a Goražde izdala je nedavno bilten u kojem se nalaze izvještaji sa svih održanih sjednica Vlade u 2005. godini.

Svečanoj promociji ovog biltena koja je održana 20.03.2006. godine u sali Skupštine BPK-a Goražde prisustvovali su između ostalih: predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde dr. Alija Begović i veliki broj poslanika ove Skupštine, Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči i članovi Vlade kantona, savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i bivši Premijer BPK-a Goražde Salko Obhođaš, te direktori kantonalnih preduzeća, uprava i javnih ustanova , predstavnici OSCE-a i sredstava informisanja.

U svom obraćanju bivši Premijer BPK-a Goražde Salko Obhođaš, pod čijim predsjedavanjem su i održane sve sjednice Vlade BPK-a Goražde u 2005. godini, istakao je da je ovaj bilten još jedan od dokaza transparentnog i javnog rada Vlade BPK-a Goražde, a što je najbitnije, ovaj bilten od sada je dostupan svim građanima koji će, kroz sve podatke i činjenice iznesene u njemu, imati priliku da sami ocijene kako je radila ova Vlada i da li je objektivno mogla uraditi više na poboljšanju njihovog života i standarda. Ovo je još jedan od dokaza, kazao je gospodin Obhođaš, da se Vlada BPK-a Goražde u proteklom periodu nije bavila samom sobom, već je nizom donesenih mjera i odluka, aktivno učestvovala u rješavanju svakodnevnih problema stanovnika ovog Kantona, kao i na stvaranju povoljnog političkog i bezbjednosnog ambijenta za privlačenje stranih investicija i jačanje privrede.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će, prema riječima aktuelnog Premijera Nazifa Uručija, nastaviti sa transparetnim i javnim radom, te nastojati da se komunikacija sa građanima kontinuirano odvija, između ostalog i putem Službe za odnose sa javnošću, kao i primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama koji se već implementira, ali čija primjena će se poboljšati skorim izlaskom iz štampe Vodiča i Registra informacija.

Riječi pohvale Vladi i Službi za odnose sa javnošću BPK-a Goražde na čelu sa direktoricom Ankom Ćurovac, za ovakav prvi pisani dokument uputili su na ovoj promociji i predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde dr. Alija Begović, predsjednik Kluba poslanika SDA u Skupštini kantona Bajro Obuća, kao i direktor JP „Bosansko-podrinjske šume“ Midhat Ahmetović.

Ovaj bilten biće distribuiran i na info pultove u općinama u sastavu BPK-a Goražde kako bi bio dostupan svim građanima koji su zainteresovani za ovakav vid informacija o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.