• OBJAVLJENO: 10.05.2022.
Press konferencija ministra za finansije BPK Goražde
Značajno smanjen akumulirani deficit kantona iz proteklih godina

Izvršenje Budžeta Bosansko-podrinjski kanton Goražde za  2021.godinu okončano  je  suficitom  u iznosu od 4, 1 milion KM  – pokazuje Izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu koji je usvojila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Prema riječima ministra  Esada Kanlića,  ukupni prihodi u budžetskoj 2021.godini ostvareni su u iznosu od 41.672 126 KM, dok su rashodi iznosili 37.504.452 KM,

Naglašava da je u godini stabilizacije budžeta, nakon naglog pada uzrokovanog pandemijom Covid-19, prioritet Vlade BPK bila zaštita zdravlja građana, podrška privredi  i poljoprivredi, izmirenje socijalnih davanja i obaveza prema boračkoj populaciji, ali i rješavanje nagomilanih problema u obrazovanju kao i podrška lokalnim zajednicama.

„Najveći rashodi po klasifikaciji budžetskih korisnika za 2021. godinu su bili za osnovno obrazovanje u iznosu 6,5 miliona KM,  zatim socijalnu zaštitu u iznosu od 5,2 miliona KM i  MUP, odnosno Uprava policije 5,1 milion KM, što za ova tri sektora iznosi 16.988.214 KM ili 45 posto ukupnih rashoda za prošlu godinu“ – naveo je ministar.

Dodao je da je značajno smanjen i akumulirani deficit kantona iz proteklih godina.

„ Akumulirani deficit na dan 31.12. 2021.  iznosio je 2.600.314 KM i on je do danas puno manji. Imenovanjem  ove Vlade on je iznosio oko 7 miliona KM, a mojim preuzimanjem funkcije prije dvije godine, dug kantona  bio je preko 5, 5 miliona“ – pojasnio je Kanlić.

Napomenuo  je da je budžet BPK Goražde stabilan i u ovoj godini čemu će, naglašava, znatno doprinijeti i podrška u vidu granta  koji se sa nivoa FBiH očekuje u istom iznosu kao i prošle godine, od 4.156.000 KM.

„ Iz mjeseca u mjesec, mi redovno izvršavamo  sve obaveze, od  boračke egzistencijalne naknade, socijalnih davanja, plaća budžetskih korisnika, tranši pojedinim ustanovama, dakle, sve je redovno. Poslije Covida 19 koji je prošle godine mnogo naškodio budžetu BPK, možemo reći da je ova godina jako dobra i imamo veće punjenje  u odnosu na prošlu godinu“ – kazao je ministar finansija BPK Goražde.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.