• OBJAVLJENO: 23.05.2022.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćene naknade za korisnike socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec april 2022. godine u iznosu od 73.345,67 KM, a da će danas, 23.05.2022. godine izvršiti uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec april 2022. godine koje se odnose na:

– dječiji dodatak u iznosu od 20.633,50 KM

– stalnu novčanu pomoć u iznosu od 33.894,00 KM,

– žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 131.842,32 KM,

– te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 60.680,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec april 2022. godine, izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 320.395,49 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.