• OBJAVLJENO: 06.06.2022.
Sastanak premijerke BPK Goražde i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH
Razgovarano o primjeni dokumenta “Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH”

Razmjena informacija koji se odnosi na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovne i primjena dokumenta “Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH” kojim se okvirno postavljaju ciljevi razvoja državne službe u narednom periodu, bila je tema današnjeg sastanka premijerke BPK Goražde Aide Obuće i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH Refika Begića i njegovih saradnika.

Sastanku su prisustvovali i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić i sekretar Vlade BPK Goražde Emir Sijerčić.

Istaknuta je uloga svih kantona na harmonizaciji propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, preuzete obaveze Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija i neophodnost dogovora svih nivoa vlasti u vezi sa primjenom normativno-pravnog okvira kojim se uređuje službenički sistem.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, već je izrekla svoj stav da je za jedinstven sistem državne službe na nivou Federacije BiH i u tom smislu dala je podršku aktivnostima Agencije za državnu službu na izradi jedinstvenog okvira za sve kantone.

Novo zakonsko rješenje, smatra ona, trebalo bi na bolji način urediti sistem vrednovanja diploma, ocjenjivanja , kao i način stručnog usavršavanja državnih službenika kako bi njima, kao i državnoj službi, vratili dostojanstvo koje je vremenom ozbiljno narušeno ili izgubljeno.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o podršci Mreži praktičara, mreži za razvoj ljudskih resursa koju je imenovala Vlade Federacije i u kojoj naš kanton ima svog predstavnika. Njihov zadatak, između ostalog je da aktivno sudjeluje u radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije i proaktivno djeluje u primjeni dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima“, da sudjeluje u radu Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa, u promovisanju Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH itd.

Takođe, jedna od tema razgovora bili su modaliteti sufinansiranja stručnog usavršavanja i obuke državnih službenika od strane kantona, kao i otvaranje organizacione jedninice, ureda Agencije državne službe FBiH u Goraždu, koja će kako je istaknuto, doprinjeti poboljšanju saradnje Agencije i Kantona na zajedničkom zadatku- reformi javne uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.