• OBJAVLJENO: 28.11.2011.
Održana 35.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen prijedlog mjera za rješavanje problema u JU Dom za stara i iznemogla lica

Na današnjoj 35.redovnoj sjednici članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojili su Izvještaj Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i Izvještaj  o utrošku budžetske rezerve za prvih devet mjeseci ove godine.

U ovom izvještajnom periodu ukupni prihodi Bosansko-podrinjskog kantona iznosili su 23.373.787 KM. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 21.153.157 KM i za 7 % su veći u odnosu na period 2010.godine. Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.571.052 KM što je za 36 % manje u odnosu na planirane neporezne prihode i 12% manje u odnosu na isti period 2010.godine. Tekući transferi i donacije planirani u budžetu u iznosu od 14.009.000 KM , ostvareni su iznosu od 640.348 KM i odnosu na prošlu godinu ovi tranferi su manji za 75 %. Nedoznačavanje sredstava sa viših nivoa vlasti doprinjeli su tome da su ukupni rashodi za ovaj period bili veći od prihoda i oni iznose 26.295.826 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila prijedlog mjera Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za rješavanje problema u JU Dom za stara i iznemogla lica i uputila ih Skupštini kantona na usvajanje. U ovom prijedlogu pod četiri tačke nalazi se redosljed aktivnosti neophodnih za realizaciju predloženog modaliteta. Prva je pokretanje hitne procedure za izmjenu Zakona o osnivanju JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde, zatim osiguranje normativnih preduslova koji će omogućiti Javnoj ustanovi normalno funkcionisanje  kroz donošenje i usvajanje novih pravila ustanove i drugih općih akata. Treća tačka je izrada Sanacionog programa i Programa rekonstrukcije JU Dom za satra i iznemogla lica, a posljednja, utvrđivanje novih-ekonomskih cijena usluga i popuna slobodnih kapaciteta u ovoj javnoj ustanovi.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i informacija o obavezama „Mesoprometa.“ Opredijeljenje članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona je da se pitanje ovog preduzeća konačno riješi kako bi neopterećeno ranijim dugovanjima moglo do uđe u proces privatizacije.

Vlada je usvojila i odluku o dodjeli novčanih sredstava po Programu Ministarstva za privredu „Razvoj turizma Bosansko-podrinjskog kantona za 2011.godinu“ u ukupnom iznosu od  125.945 KM za 10 korisnika, te odobrila redovnu tranšu Sportskom savezu BPK-a za oktobar u iznosu od 22.000 KM. Saglasnost za utrošak sredstava obezbjeđenih od federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke za različite projekte dobilo je i nekoliko osnovnih i srednjih škola.

Vlada je danas utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosansko-podrinjskom kantonu. Veći dio rasprave, članovi Vlade posvetili su prijedlozima za uvrštavanje nekih naroda koji nisu obuhvaćeni nacrtom ovog zakona , kao i mogućnostima za formiranje udruženja nacionalnih manjina čiji predstavnici bi se trebali naći u Vijeću nacionalnih manjina Kantona.

Sa 55.000 i 30.000 KM, Vlada BPK-a Goražde, odnosno resorno Ministarstvo privrede, učestvovaće u sufinansiranju projekata Općine Goražde „Izgradnja vodovoda „Starac“ –IV faza“ i „Uređenje Podhranjenskog potoka“. Vlada je takođe dala saglasnost premijeru BPK za potpisivanje Anex-a Ugovora o zajedničkom finansiranju poslova premjera i katastra nekretnina na području općine Goražde u iznosu od 20.000 KM , kao i saglasnost za potpisivanje ugovora sa firmom „URBIS Centar“ iz Banja Luke za pružanje usluga nastavka izrade Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona za period 2008-2028 godina i Studije ranjivosti prostora BPK.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za oktobar 2011.godine, kao i odluka o davanju saglasnosti MUP_u za nabavku oružja.

Na kraju sjednice, Vlada je ovlastila premijera za potpisivanje Ugovora o nabavci i isporuci 200 tona merkatilne pšenice, za potrebe Kantonalne direkcije robnih rezervi u vrijednosti od 104.506 KM, sa odabranim dobavljačem MPI „Mlin „Ustikolina.

/bpkg.gov.ba/

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.