• OBJAVLJENO: 27.06.2022.
Premijerka BPK Goražde
Po osnovu izdvojenih sredstava iz vodnih naknada, potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju projekata lokalnih zajednica

Na osnovu Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022.godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je sredstva za sufinansiranje projekata Grada Goražde i općina Pale i Foča u FBiH.

Za sufinansiranje projekata izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 240.000 KM, a ugovore sa načelnicima općina Pale i Foča u FBiH Alminom Ćutukom i Mujom Sofradžijom, uz prisustvo ministra za privredu Harisa Salkovića, danas je potpisala premijerka BPK Goražde Aida Obuća. Potpisivanju nije prisustvovao gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović.

Za sufinaniranje projekta Grada Goražde „Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu-I faza“ izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM, te  20.000,00 za projekat Sanacije fekalne kanalizacione mreže za stambenu zgradu Balkan u ulici Prvi maj Goražde.  Općini Foča u FBiH sredstva u iznosu od 56.389 KM data su za sufinansiranje projekta „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Odžak-Industrijska zona Mlin-II faza“ i 3.000  KM za finansiranje izrade novelacije glavnog projekta, dok su Općini Pale u FBiH sredstva u iznosu od 55.000 KM dodijeljena za sufinansiranje projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača“ i 9.000,00 KM na ime finansiranja izrade elaborata uređenja korita rijeke Prače u naseljima Prača i Hrenovica.

Prema riječima premijerke, opredjeljenje Vlade BPK Goražde je da se sva prikupljena sredstva od vodnih naknada usmjere u prioritetne projekte sve tri lokalne zajednice.

„Trenutno, na ekonomskom kodu od vodnih naknada raspoloživo je oko 600.000 KM namjenskih sredstava i ovim putem pozivam sve tri loklane zajednice na potpunu ozbiljnost i korektnost  kada je u pitanju kandidavanje projekta i korištenje finansijskih sredstava, jer u interesu je da se ona utroše namjenski te da se problemi koji su dugo prisutni u lokalnim zajednicama na ovaj način riješe“-nakon potpisivanja kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Vlada BPK Goražde prepoznala je značaj realizacije projekata kandidovanih od strane Grada Goražde i općina Pale i Foča u FBiH, jer se radi o veoma kvalitetnim projektima koji u konačnici donose benefite stanovnicima lokalnih zajednica, odnosno svim građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Rok za realizaciju projektnih aktivnosti je 31. decembar 2022.godine, nakon čega će se u skladu sa zakonom izvršiti kontrola utroška sredstava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.