• OBJAVLJENO: 30.06.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 138. redovnu sjednicu
Sa 30.000 KM sufinansiran rad Resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja

Nakon razmatranja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za inpekcijske poslove na Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada.

Mišljenje kantonalnog Ministarstva za urbanizam koje nije imalo primjedbi na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH, Vlada je kao svoje mišljenje uputila resornom federalnom ministarstvu.

Nakon što je upoznata da je objavljen Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije i rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022.godinu, Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu da pripremi prijedlog projekata s kojim bi se apliciralo na ovaj javni poziv.

Razmatran je i Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 20.06.2022-26.06.2022.godine u kojem je konstatovano da je zaključno sa 26.06. na području BPK jedna aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID 19), oporavljeno je ukupno 3.958 osoba, a 127 osoba je preminulo (115 iz Goražda, 8 iz Ustikoline, 4 iz Prače). Do sada je I dozom vakcine vakcinisano ukupno 9.440 osoba s područja BPK ili 52,4% , a revakcinisano 8.941 osoba, odnosno 49,6% od ukupnog broja stanovnika BPK, starijih od 18 godina.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde da u ime Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde potpiše Ugovor o kupoprodaji radio-telekomunikacijske opreme za potrebe Uprave u vrijednosti od 53.648 KM, dok je Kantonalnoj upravi civilne zaštite odobreno potpisivanje Ugovora o nabavci aparata autoklava, u vrijednosti od 10.000 KM.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o sufinansiranju rada Resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja sa JU za predškolski  odgoj i obrazovanje Goražde, u iznosu od 30.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojena je Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE “Prača” na rijeci Prači u općini Pale u Federaciji BiH sa privrednim društvom „Elegija“ d.o.o. Sarajevo, budući da od 2012.godine, kada je ugovor zaključen, do danas, nisu poduzete sve potrebne aktivnosti kojima se dokazuje namjera izgradnje, odnosno da nisu pribavljene dozvole i odobrenja potrebna za izgradnju i puštanje u komercijalni pogon ove mini hidroelektrane.

Vlada je davanjem saglasnosti premijeru i ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje anex-a ugovora sa Gradom Goražde za sufinansiranje projekata ,,Uređenje prostora gradskih i prigradskih naselja-mikrolokalitet Rasadnik”, u iznosu od 55.700 KM, i  „Uređenje izletišta Gubavica u Goraždu”, u iznosu od 30.000 KM, za dodatnih 90 dana produžila rok za realizaciju ovih projekata.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde odobrila je tekuće transfere Gradu Goražde i općinama u sastavu BPK-a Goražde za juni ove godine, a za završetak radova na džamiji na Turskoj ravni, Medžlisu Islamske zajednice odobreno je  3.000 KM.

Nakon što je prihvatila Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, Vlada BPK Goražde razrješila je privremeni te na period od dvije godine imenovala novi Upravni odbor ove javne ustanove.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.