• OBJAVLJENO: 03.04.2006.
Održana press konferencija sa predstavnicima Ministarstva za privredu
Predstavljeni programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu BPK Goražde

Služba za odnose sa javnošću BPK Goražde organizovala je 03.04.2006. godine press konferenciju na kojoj su predstavljene najnovije informacije sa 11. sjednice Vlade BPK Goražde. Press konferenciju vodio je Ismet Omeragić, načelnik Sektora za koordinaciju i upravljanje sredstvima razvoja pri resornom ministarstvu. On je prisutne informisao o Programima utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva za 2006. godinu, na koje je Vlada BPK Goražde dala svoju saglasnost.

Prvi je predstavljen Program učešća u zajedničkim ulaganjima, čiji je cilj pomaganje investicionih projekata koji mogu doprinjeti povećanju zaposlenosti, izvoza i privlačenju stranog kapitala. U ovu svrhu Ministarstvo za privredu u svom budžetu izdvojilo je sredstva u iznosu od 150.000,00 KM, te je planirano da banka, koja bude izabrana putem javnog poziva, u ovaj program uloži dodatnih 200.000,00 KM.

Drugi po redu predstavljen je Program investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede na području BPK Goražde, čija je ukupna vrijednost 190.000,00 KM. Ovim programom predviđena su sredstva za projekte u oblasti vodoprivrede za sve tri općine Kantona, koje će ta sredstva trošiti u skladu sa svojim prioritetima. Važno je istaći da su ovim programom obuhvaćena i sredstva u iznosu od 30.000,00 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta na Osanici, čija se izgradnja očekuje u toku naredne dvije godine i za koji će Vlada Federacije BiH u svom budžetu izdvojiti 1.000.000,00 KM.

Programom „Subvencije javnim preduzećima“ predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za plaćanje duga „Fabrike vode“ d.o.o. Vitkovići za isporučenu električnu energiju u protekolm periodu, dok su programom „Grantovi neprofitnim organizacijama“, čija je vrijednost 27.000,00 KM, planirana sredstva za podršku projekata neprofitnih organizacija na području BPK Goražde.

Pored navedenih, predstavljen je i Program utroška sredstava „Isplate pojedincima“, čija je vrijednost 1.000,00 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.