• OBJAVLJENO: 28.07.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije na objektu JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde“

U cilju realizacije projekta „Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije na objektu JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“  ugovor o izvođenju radova sa predstavnikom  firme GPD „Drina“ d.d. potpisala je danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, a potpisivanju je prisustvovao i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić.

Vrijednost ugovora je oko 70.000 KM a rok za izvođenje radova na objektu u kojem su smještene institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je do 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

„Cilj nam je stvoriti optimalne uslove za rad institucijama smještenim u ovoj zgradi te u saradnji sa višim nivoima vlasti dati i jedan ljepši izgled objektima institucija vlasti u  BPK Goražde. Dakle, mi već provoditmo te aktivnosti, u toku je realizacija projekta rekonstrukcije krova na zgradi u kojoj je smješten Kantonalni sud Goražde, Ministarstvo za finansije te Muftijstvo Goraždansko. U narednom periodu imamo u planu provoditi ovakve aktivnosti i na objektu Ministarstva za unutrašnje poslove i OŠ. „Husein ef. Đozo“, a u Općini Foča u FBiH već sutra potpisiujemo ugovor o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta OŠ „Ustikolina“. Kada je riječ o adaptaciji objekta OŠ „Prača“, ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju ovog projekta potpisan je sa federalnim ministarstvom“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema riječima ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojana Krunića, radi se o prioritetnim   projektima  Vlade BPK Goražde čija realizacija je predviđena Programom rada ministarstva za 2022.godinu, a radi se o projektima utopljavanja, što je i zakonska obaveza kada je u pitanju zaštita okoliša.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.