• OBJAVLJENO: 15.08.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 46.vanrednu sjednicu
Formiran Pregovarački tim Vlade za obavljanje pregovora sa Strukovnim sinidkatom doktora medicine i stomatologije BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 46. vanrednoj sjednici odžanoj danas formirala je Radnu grupu-Pregovarački tim Vlade za obavljanje pregovora sa Strukovnim sinidkatom doktora medicine i stomatologije BPK Goražde u vezi Kolektivnog ugovora za 2022.godinu.

Radna grupa, odnosno Pregovarački tim ima zadatak da započne i vodi pregovore sa Strukovnim sindikatom dokotra medicine i stomatologije BPK Goražde  u vezi Kolektivnog ugvora za 2022.godinu te o tome izvještava Vladu BPK Goražde radi drugih uputa i postupanja u vezi daljeg pregovaranja.

U svrhu uspješnog pregovaranja, svojim zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je i zdravstvene ustanove da Pregovaračkom timu Vlade blagovremeno dostavljaju tražene podatke.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.