• OBJAVLJENO: 29.09.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan ugovor o sufinansiranju projekta “Asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac, MZ Vitkovići”

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovat će u realizaciji projekta Grada Goražde koji se odnosi na asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac u MZ Vitkovići.

Ugovor o sufinansiraju ovog projekta potpisali su danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović.

Prema riječima premijerke Obuća,  ovo je još jedan primjer dobre prakse i saradnje dva nivoa vlasti, konkretno Bosansko-podrinjskog katnona Goražde i Grada Goražde budući da se sa ekonomskog koda Vlade BPK- „ Podrška projektima nižih nivoa vlasti“ podržava već četvrti putni pravac na području Grada Goražda.

Prema danas potpisanom ugovoru, planirano je da se asfaltira 400 metara putnog pravca u naselju Kalac.

„ Kako su mi mještani rekli, ostalo je da se asfaltira još negdje 350 metara, a mi sa svoje strane ćemo se potruditi da to u narednom periodu uradimo, da planiramo sredstva u budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Grada Goražde kako bi se ovakvi i slični projekti i dalje realizirali, jer zaista nam je intencija da putni pravci u naseljima koji su, da tako kažem u užem gradskom jezgru, budu pokriveni kvalitetnom asfaltnom podlogom. Napominjem  da smo prije ovog ugovora potpisali ugovore za naselja Glamoč, Grabovik i Kuta; realizacija tih projekata je već u toku i nadam se da ćemo zajedničkim snagama uraditi mnogo više kada je u pitanju putna komunikacija na području Grada Goražda,“ istaknula je nakon potpisivanja ugovora premijerka BPK Goražde Aide Obuće.

Gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović potvrdio je dobru saradnju Grada Goražde sa Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde u zajedničkim, iskoordiniranim akcijama u smislu asfaltiranja zapuštenih putnih pravaca u gradskim i prigradskim naseljima. On je napomenuo da su u naselju Kuta, u kojem će se 90% poslova završiti asfaltnom bazom,  mašine već na terenu, a nakon toga radovi će se nastaviti i na drugim putnim pravcima u čijem finansiranju je Vlada BPK imala direktno učešće. Prema njegovim riječima, osim ovog putnog pravca u naselju Kalac, u mjesnoj zajednici Vitkovići u toku su radovi na završetku mosta i uređenju desne obale rijeke Drine, u vrijednosti 100.000 KM, a od 19.septembra počelo je i mijenjanje rasvjete. Najavio je takođe da se u saradnji sa UNDP-om u Vitkovićima planira otvoriti dječije park igralište, kroz javno-privatno partnerstvo završiti bazen, a uz pomoć Vlade Federacije koja je izdvojila 220.000 KM otvoriti jedan sportski centar.

Učešće Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u sufinansiranju projekta „Asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac MZ Vitkovići“ je 29.603 KM, a ostatak od 10.000 KM obezbijedit će Grad Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.