• OBJAVLJENO: 27.10.2022.
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
U toku trodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“

U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije stručnih škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“, u toku je trodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“.

Ključne teme radionice su “Razvoj kvaliteta škola”, “Transformacija škola”, “Standardi kvaliteta”, “Standard kompetencija eksternih evaluatora”, “Pravni okvir za provođenje samoevaluacije i eksterne evaluacije” te svjedočenja projektnih škola u BPK Goražde.

Učesnici radionice su uposlenici Pedagoškog zavoda, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, članovi timova za upravljanje kvalitetom u dvije partnerske škole, direktori partnerskih škola i budući eksterni evaluatori.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.